Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Pro učitele

Pro učitele

Vážení kolegové a kolegyně,

pokud se ve Vaší třídě setkáte s žákem, kterému lékař pro jeho zdravotní stav předepsal pobyt v dětské léčebně, prosíme Vás o spolupráci.

Každý žák přijatý do dětské léčebny je po doporučení lékaře a se souhlasem zákonného zástupce zařazen do výuky. Zároveň je pro něj na základě informací od Vás a s přihlédnutím k léčebným procedurám a vyšetřením vypracován individuální výukový plán.

Rádi bychom Vás tedy touto cestou požádali o spolupráci ještě před nástupem žáka do dětské léčebny. Zákonný zástupce žáka Vám předá náš tiskopis „Informace pro kmenovou školu“. Součástí tohoto tiskopisu je i dotazník k jednotlivým předmětům, které bude žák mít v naší škole během pobytu. Pokud se k Vám tento tiskopis nedostane, můžete nám potřebné informace poskytnout přímo prostřednictvím našich webových stránek (https://www.zspridl.cz/zakladni-skola/dotaznik-zs/).

Vyplnění tiskopisu nám pomůže plynule navázat na učivo probrané ve Vaší škole a může nám poskytnout i prvotní informace pro práci s žákem. I v případě, že u Vás ve škole probíhá distanční výuka, prosíme Vás o vyplnění (můžete i prostřednictvím webových stránek). Na školách při zdravotnických zařízeních pokračuje výuka prezenčně a vzhledem k předepsaným léčebným procedurám a vyšetřením se může stát, že se žák nemůže ve stanoveném čase připojit k Vámi realizovaným on-line hodinám a odesílat úkoly ve stanovených termínech.

Po ukončení pobytu od nás prostřednictvím zákonného zástupce obdržíte „Osobní záznam žáka“, kde je kromě stručného hodnocení práce uvedeno i probrané učivo a známky, které u nás obdržel.

Děkujeme Vám za spolupráci a případné připomínky.

Dotazník pro kmenovou školu

Vážení kolegové,
bude-li Váš žák/žákyně odjíždět do dětské léčebny, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který nám pomůže, aby se žák/yně po návratu do kmenové školy mohl/a volně navázat na probírané učivo. Více…

Hodnocení pobytu

Pro naši zpětnou vazbu bychom Vás rádi požádali o stručné zhodnocení pobytu žáka(yně) Vaší školy prostřednictvím daného dotazníku. Více…

Dokumenty

Právní předpisy