Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mateřská škola
Základní škola

Vzděláváme děti a žáky přijaté na pobyt do dětské léčebny
 

Organizace výuky

Mateřská škola

Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole respektuje věková a vývojová specifika dětí.

Více informací …

Základní škola

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Více informací …


Fotogalerie

Kontaktní informace


Grantový program O2 Chytrá škola

Jako hlavní cíl našeho projektu jsme si zvolili seznámení pedagogů a žáků s technologií 3D tisku … [více informací]

O2 Chytrá škola