Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Pro rodiče

Pro rodiče

Mateřská škola

Důležité informace před nástupem

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy Sýpka. Kapacita MŠ je 15 dětí, kterým se věnuje jedna paní učitelka.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 3 do 6let a děti s odkladem školní docházky. O jejich umístění se rozhoduje dle přijímacích kritérií v příjezdový den. Děti, které jsou mladší 3let mohou být přijaty pouze po domluvě s paní učitelkou.

V den příchodu do MŠ, rodiče předají paní učitelce vstupní záznam, který obsahuje důležité informace. Záznam jste obdrželi v obálce od DL Křetín, nebo můžete vyplnit přímo zde. S sebou si přineste přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které si odložíte v šatně MŠ.

Svačinky jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba si svačinku odhlásit v MŠ a vyzvednout si ji přímo v kuchyni. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv napít.

Provoz mateřské školy je od 7.30 do 13.00 hodin. Děti bez doprovodu vyzvedává vyučující základní školy v hlavní budově a odvádí je do mateřské školy. Děti s doprovodem do mateřské školy přivádí doprovod, který si během dopoledne také děti vyzvedává na jednotlivé procedury dle stanoveného harmonogramu.

Podrobnější popis provozu naleznete v režimu dne.

Po skončení pobytu rodiče dostávají k vyplnění dotazník, který slouží jako zpětná vazba o spokojenosti s provozem, režimem a prostředím MŠ. Na reakce rodičů se můžete podívat zde.

Základní škola

Vážení rodiče,

chystá se Vaše dítě do dětské léčebny a nevíte, jak to bude se školní výukou?

Vaše dítě bude po dobu léčebného pobytu navštěvovat školu zřízenou při dětské léčebně. Škola se nachází přímo v areálu dětské léčebny v horní části anglického parku.

Kdy se bude učit?

Výuka probíhá každý pracovní den od 7.55 a končí zpravidla 11.35. Do školy i ze školy odvádí žáky pedagogický pracovník. Rozvrh vyučovacích hodin je sestaven v souladu s požadavky na léčebné procedury a rehabilitační cvičení. Rozpis cvičení vypracovává rehabilitační pracovník.

Kolik hodin a co se bude učit?

Žáci mají tři vyučovací hodiny denně. Na prvním stupni je důraz kladen na hlavní předměty český jazyk, matematiku a anglický jazyk, dále je rozvrh doplněn v 1. až 3. ročníku prvoukou, a ve 4. a 5. ročníku přírodovědou a vlastivědou.

Na druhém stupni se věnujeme zejména českému jazyku, matematice a anglickému jazyku. Z ostatních předmětů je to přírodopis, dějepis, zeměpis, německý jazyk a fyzika.

Co když navštěvuje střední školu?

I žáci střední školy navštěvují naši školu, pracují podle pokynů z kmenové školy a vyučující jim poskytují konzultace v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk.

Bude známkován?

Žáci se během výuky v hlavních předmětech rovněž podrobují běžnému zkoušení a prověrkám. Jsou klasifikováni hlavně ze znalostí učiva probíraného v naší škole.

Co si má přivést s sebou?

Kromě aktovky (tašky) s učebnicemi, sešity a pracovními sešity, psacích potřeb (pero, propiska, tužka, pastelky,…), je vhodné si přivést s sebou dvoje přezůvky, jedny si může ponechat ve škole a druhé v hlavní budově. Pokud má žák jedny, přezůvky si mezi budovami přenáší.

Musí mít před nástupem vyplněné nějaké dokumenty?

Každý žák obdrží před nástupem z přijímací kanceláře dětské léčebny dotazník, který necháte v kmenové škole vyplnit. Pokud Vám dotazník nepřišel, je možné si jej stáhnout z našich webových stránek – dotazník, nebo má škola možnost vypsat dotazník on-line. Další dokumenty vyřešíte přímo v naší škole při příjezdu.