Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Základní škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Za zákonné zástupce

  • MUDr. Kateřina Bednaříková – lékařka Dětské léčebny Křetín
  • MUDr. Barbara Šťastná – lékařka Dětské léčebny Křetín
  • Mgr. Jarmila Prudilová – hlavní sestra Dětské léčebny Křetín

Za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Miroslav Páteček – předseda, učitel školy
  • Mgr. Lenka Moltová – zapisovatelka, učitelka mateřské školy
  • Mgr. Blanka Řehulková – učitelka školy

Za zřizovatele

  • Ing. Petra Oškrdová DiS., MBA
  • Mgr. Petra Procházková
  • Jitka Tušlová