Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceProstory ZŠ

Prostory školy jsou prosvětlené, vkusně zařízené a vyzdobené. Vzhledem k velikosti lze říci, že prostory působí příjemným rodinným dojmem, kde se žáci cítí příjemně a podporuje jejich kladný vztah ke vzdělání.

Prostory základní školy tvoří:

 • 3 moderně vybavené učebny
 • sborovna s ředitelnou
 • sociální zařízení
 • kabinety na uložení pomůcek
 • šatna pro žáky
Učebna

Každá třída je vybavena:

 • dataprojektorem
 • počítačem, který slouží především k výuce, žáci jej mohou využívat i během přestávek ke korespondenci se spolužáky, rodiči, přáteli. Povolené jsou hry vhodné pro děti.
 • radiopřijímačem, používán např. v hodinách anglického jazyku nebo jako zvuková kulisa při výtvarných a pracovních činnostech, dále v hodinách přírodovědy či prvouky
 • dotykovou interaktivní tabulí (2 třídy), které jsou v této době již nutností. Žáci, kteří k nám jezdí z celé republiky, jsou na práci s interaktivní tabulí zvyklí, proto nemají problém s jejím ovládáním. Jedna třída disponuje interaktivní tabulí ovládanou pomocí pera. V současné době máme vytvořeny svoje vlastní digitální učební materiály.
 • bílou tabulí
 • výukovými mapami
 • knihovna se studijními texty, encyklopediemi, slovníky, učebnice

Školní knihovna nabízí širokou škálu žánrů literatury pro děti a mládež:

 • dobrodružná literatura
 • pohádky
 • próza s dětským hrdinou
 • pověsti, báje
 • encyklopedie
 • poezie
Kniha