Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Základní škola » Hodnocení pobytu

Hodnocení pobytu

Vážení kolegové,
žák(yně) Vaší školy navštěvoval(a) školu zřízenou při Dětské léčebně Křetín během svého léčebného pobytu. Vycházeli jsme z plánu učiva, který vypracováváme na základě Vámi podaných informací o učivu daných předmětů. Žák(kyně) se učil(a) podle sestaveného rozvrhu, který musí odpovídat i požadavkům na léčebné dopolední procedury ordinované lékařem. Výuka je většinou každý den tří hodinová, a proto dotace hodin jednotlivých předmětů je nižší. Naší snahou bylo zadané učivo řádně probrat a procvičit, aby žák mohl po návratu kontinuálně pokračovat ve výuce v kmenové škole.

V odjezdový den obdrželi rodiče (zákonní zástupci) žáka osobní záznam s hodnocením výuky ve škole, který měli co nejdříve po ukončení pobytu v dětské léčebně odevzdat třídnímu učiteli kmenové školy. V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, či neodevzdání záznamu s hodnocením, nás můžete kontaktovat na telefonu školy 516 470 724 nebo e-mailem: zspridl@seznam.cz.

Pro naši zpětnou vazbu bychom Vás rádi požádali o stručné zhodnocení pobytu žáka(yně) Vaší školy prostřednictvím daného dotazníku.

Vaše hodnocení a podněty využijeme ke statistickému shrnutí v autoevaluaci naší školy a ke zkvalitnění naší práce.

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Kolektiv učitelů školy při DL Křetín


Prosím označte z následujících otázek vyhovující odpověď, popřípadě doplňte svoji:
1. Zařazení žáka po návratu od nás bylo:

2. Požadované učivo bylo probráno v dostatečném objemu vzhledem ke schopnostem žáka a podmínkám výuky?

3. Vědomosti získané v naší škole jsou vzhledem ke schopnostem žáka:

4.Hodnocení žáka z naší strany bylo: