Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Základní škola » Grantové programy

Grantové programy

Grantový program O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

V průběhu září jsme se od zřizovatele dozvěděli o možnosti zapojit se do grantového programu O2 Chytrá škola, který vyhlásila Nadace O2 15. září 2021.

Po online setkání pro žadatele o grant, nás program zaujal a rozhodli jsme se, že se do grantového programu zapojíme.

Jako hlavní cíl našeho projektu jsme si zvolili seznámení pedagogů a žáků s technologií 3D tisku prostřednictvím přednášek a workshopů.

Po vyplnění žádosti, která podle pokynů musela být odeslána do 18. listopadu 2021, jsme čekali na formální kontrolu a posouzení odbornou komisí. Ta se sešla v pondělí 15. 11. 2021. O výsledku jsme byli informováni v pátek 19. listopadu 2021. Rozhodnutí bylo pro nás potěšující, stálo v něm, že náš projekt bude podpořen v požadované výši.

Program bude realizován od ledna do prosince 2022, po proškolení a vyzkoušení tvorby v rámci workshopů budou moci pedagogové již samostatně využívat 3D technologie pro zkvalitnění výuky, a to i po skončení tohoto projektu.     

V lednu jsme se pustili do realizace daného projektu. Začali jsme s přednáškou a workshopy pro pedagogy. Pedagogové se seznámili s programy na tvorbu 3D modelů Tinkercad a FreeCAD. Kromě základního seznámení s prostředím si každý vytvořil svůj vlastní 3D model. Po dodání 3D per si vyučující vytvořili několik 3D výrobků podle předloh a měli i možnost zapojit svoji vlastní fantazii.

V březnu se technologii 3D tisku začali věnovat i žáci. Po krátkém vysvětlení a zhlédnutí videa na stránkách O2 Chytrá škola se žáci začali prakticky seznamovat s 3D perem. Nejdříve si zkusili ovládání pera vytlačováním filamentu do plastové šablony. V dalším workshopu si pak budou moci vytvářet vlastní 3D model podle předpřipravené šablony.

A ve vyrábění a seznamování se s 3D perem jsme pokračovali i v dubnu. Zájem ze strany žáků byl velký od prvního po devátý ročník. I přes velmi naplněný léčebný program se nám podařilo vytvořit dvě skupiny. Opět proběhlo seznámení jak s 3D perem pracovat, jaké základní bezpečnostní podmínky dodržet, ukázána byla webová stránka O2 Chytrá škola, kde mohou najít ještě další informace k problematice 3D tisku.

Protože se žáci nejvíce těšili na vlastní práci s 3D perem, hned jak to bylo možné, se pustili do vytváření. Pro první pokusy využili opět silikonové podložky, ale i zde někteří uplatnili vlastní fantazii a předlohy různě doplňovali a obohacovali o vlastní prvky. V další hodině již probíhala tvorba podle šablony.  Starší žáci chtěli vytvářet například zmenšený model Eiffelovy věže, mladší žáci si zase vytvořit například motýlka. Na fotografiích níže se opět můžete podívat, jak se to žákům dařilo.

V květnu v dětské léčebně převažovali žáci druhého stupně. Zájem o vyzkoušení si prácí s 3D tiskem byl velký. Vzhledem k počítačovému vybavení a procedurám, byli žáci rozděleni do dvou skupin. Po přednášce, kde se dozvěděli co to 3D tisk je, kde se využívá, čím a na čem se tisk provádí, se obeznámili s programem, v kterém následně vytvářeli 3D modely. Po prvotním seznámení s 3D modelováním byl zvolen program TinkerCAD. Jako první 3D model, byla zvolena výroba klíčenky s vlastním textem. Žáci se do práce pustili s chutí a po společném vytvoření jedné klíčenky zvládli tvořit již druhou úplně samostatně. V dalším workshopu dostali možnost navrhnout 3D model, buď podle vlastního návrhu, nebo z nabídky, která jim byla předložena. Výsledky práce je opět možné vidět na následujících fotografiích.

I v červnu pokračovala práce s 3D perem a 3D tiskem. Žáci druhého stupně se seznámili s technologií 3D tisku pomocí pera. Pro seznámení opět využili jak silikonové podložky, tak předpřipravené šablony. Žáci však měli také zájem si vytvořit 3D model pomocí programu TinkerCAD. I přes to, že na vše měli jen jednu hodinu, zvládli základy velmi rychle a vytvořili si tak pěkné přívěšky na klíče s vlastním textem.

V záři jsme využili 3D pera a tiskárnu opravdu naplno. Žáci, kteří přetrvávali z prázdnin, měli o seznámení s 3D technologií velký zájem.  Někteří starší žáci už 3D pero znali, a tak využili možnost si své znalosti rozšířit o práci s 3D tiskárnou a vyzkoušet si vytvořit 3D model pomocí programu TinkerCAD.

3D pera, ale nezahálí ani v dalším období. Žáci mají o vyzkoušení zájem, takže musí být rozděleni do více skupin z důvodu rehabilitace a aby se na všechny dostalo.