Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Základní škola

Základní škola

Organizace výuky

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Prostory školy: Budova „Sýpka“

Z hlavní budovy ráno vodí žáky do školy vyučující a opět po skončení výuky jsou žáci odváděni do léčebny.

Rozvržení vyučování:

 •   7.55 –  8.40   1. vyučovací hodina
 •   8.40 –  8.50   přestávka
 •   8.50 –  9.35   2. vyučovací hodina
 •   9.35 –  9.55   svačinová přestávka
 •   9.55 – 10.40   3. vyučovací hodina
 • 10.40 – 10.50   přestávka
 • 10.50 – 11.35   4. vyučovací hodina
 • 11.35 – 11.45   přestávka
 • 11.45 – 12.30   odpolední výuka pouze v ÚTERÝ

Vzděláváme žáky od 1. až do 9. ročníku, konzultace poskytujeme i studentům středních škol.

Převládá individuální práce s jednotlivými žáky podle zadaného učiva z kmenové školy.

Učivo procvičujeme ústně, písemně, na počítačích, interaktivních tabulích formou výukových programů či připravených prezentací.

Žáci jsou do výuky zařazeni na základě podepsaného souhlasu od zákonného zástupce a na základě povolení od lékaře.

S ohledem na redukci učiva ve školách při zdravotnickém zařízení se žáci vzdělávají v těchto předmětech:

 • 1. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda. V rámci českého jazyka probíhá výuka čtení a psaní.
 • 2. stupeň: český jazyk, anglický jazyk, německý, ruský jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis a výtvarná výchova. V rámci českého jazyka probíhá literární výchova a sloh, ale až po probrání mluvnice.

Pomůcky žáka

 • Aktovka (taška)
 • Učebnice, pracovní sešity
 • Sešity na psaní, zápisy
 • Psací potřeby (pero, tužky, guma, ořezávátko)
 • Rýsovací potřeby (2. stupeň) – kružítko, pravítko

Ostatní

 • Přezůvky – je vhodné si sebou přivézt dvoje, jedny si žák ponechá ve škole
 • Papírové kapesníky
 • Vyplněný dotazník kmenovou školou

Aktovky zůstávají po celou dobu pobytu ve škole. Žáci s doprovodem si mohou aktovky odnášet dle domluvy (každý den, v pátek, …)

Našim cílem je, aby se žáci po návratu z naší školy opět bez problémů začlenili do výuky a neměli zameškané učivo.

V týdnu, do kterého zasahuje odjezdový a příjezdový den, je organizace výuky odlišná.

Pondělí   Výuka dle rozvrhu, odnášení aktovek, kontrola všech učebnic, pomůcek, přezůvek

Úterý   Odjezdový den, žáci jsou do 10.00 hodin ve škole. Již se neučí, ale jsou připraveny různé aktivity (sledování filmů, stavění ze stavebnic, kreslení, vyrábění atd).

Středa   Příjezdový den, pohovory s rodiči, odpovídání na dotazy, seznamování s organizací výuky, převzetí vyplněných dotazníků z kmenových škol

Čtvrtek   Seznámení žáků se školními prostorami a školním řádem, provedení školení bezpečnosti a požární ochrany, zapisování učebnic, pracovních sešitů, počáteční vzájemné poznávání

Pátek   Výuka dle rozvrhu, pokračování v zadaném učivu kmenovou školou

Jarní procházka parkem

Léto jak má být

Zima v parku dětské léčebny