Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Důležité informace pro rodiče před příjezdem

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy Sýpka. Kapacita MŠ je 15 dětí, kterým se věnuje jedna paní učitelka.

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 3 do 6let a děti s odkladem školní docházky. O jejich umístění se rozhoduje dle přijímacích kritérií v příjezdový den. Děti, které jsou mladší 3let mohou být přijaty pouze po domluvě s paní učitelkou.

V den příchodu do MŠ, rodiče předají paní učitelce vstupní záznam, který obsahuje důležité informace. Záznam jste obdrželi v obálce od DL Křetín, nebo můžete vyplnit přímo zde. S sebou si přineste přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které si odložíte v šatně MŠ.

Svačinky jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba si svačinku odhlásit v MŠ a vyzvednout si ji přímo v kuchyni. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv napít.

Provoz mateřské školy je od 7.30 do 12.30 hodin. Děti bez doprovodu vyzvedává vyučující základní školy v hlavní budově a odvádí je do mateřské školy. Děti s doprovodem do mateřské školy přivádí doprovod, který si během dopoledne také děti vyzvedává na jednotlivé procedury dle stanoveného harmonogramu.

Podrobnější popis provozu naleznete v režimu dne.

Po skončení pobytu rodiče dostávají k vyplnění dotazník, který slouží jako zpětná vazba o spokojenosti s provozem, režimem a prostředím MŠ. Můžete se podívat i na reakce rodičů.

Veverky

Režim dne v mateřské škole

Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole respektuje věková a vývojová specifika dětí a probíhá v následujícím režimu dne:  

7.30 – 9.30 Spontánní hry a činnosti dětí, nepřímo řízené činnosti a řízené činnosti, úklid hraček  

9.30 – 10.00 (Hygiena) dopolední svačina

10.00 – 11.30 Pobyt venku, hygiena

11.30 – 12.30 Inhalace, oběd, předání dětí, (hygiena, odpočinek)

Stanovený režim dne se přizpůsobuje aktuálním denním potřebám a možnostem dětí (umožňuje reagovat na nečekané a pro děti poutavé situace). Snaží se dát dětem větší prostor pro spontánní aktivity a možnost hrát si. U starších dětí zajišťuje vyvážený poměr řízených a spontánních činností. U malých dětí se nejvíce času věnuje především spontánní hře.

Tento režim může být narušen či pozměněn v důsledku absolvování léčebných procedur probíhajících během dopoledne, v případě konání dětských dnů a jiných akcí pořádaných v mateřské škole.