Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2022-2023

Představujeme projekt Tajemství příběhů

Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce jsme založili výstavku knih v učebně českého jazyka a literatury. Zde žáci najdou nejen knihy, ale také časopisy. Příběh vlka je první z dílčích projektů. Čtenářské aktivity vycházely z textů knihy Moudrost vlků od Elli H. Radingeré a Ezopových bajek. Téma jsme také zpracovávali ve výtvarné dílničce (origami), v zeměpisu (NP Yellowstone) a zabrousili jsme také do environmentální výchovy (ochrana vlků).

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 8. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli „Den finanční gramotnosti“. V rámci hodiny matematiky se rozdělili na menší skupinky a založili si vlastní firmu. Aby získali co největší kapitál, vyráběli z papíru geometrické tvary, které následně prodávali bance. Banka tvary nakupovala v předem stanovené hodnotě, ale jen za předpokladu, že splňovaly zadané parametry. Někteří žáci přemýšleli, jak rychle přijít k finančnímu kapitálu, proto jim banka nabídla hru, ve které mohli získat několikanásobek vkladu. Hra však nebyla založena jen na náhodě, ale na logice. Snahou bylo žákům ukázat, že hrou nedosáhnou rychlého vybudování firmy. Většina žáků se nenechala zlákat rychlým ziskem a do hry se nezapojila, ale našli se i výjimky. Velmi rychle zjistili, že takto opravdu firmu nevybudují, a tak se raději zaměřili na výrobu geometrických tvarů.

Začátek školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu.

Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován projektu Den netopýrů.

Nejdříve žáci zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli důležité informace.

  • o stavbě těla,
  • o potravě,
  • o rozdílu mezi netopýry a vrápenci,
  • jaké druhy netopýrů u nás žijí,
  • o jejich schopnosti echolokace, hibernaci,
  • o rozmnožování,
  • čím jsou netopýři ohroženi a že patří mezi chráněné živočichy.

Všechny tyto poznatky mohli žáci zúročit při odpovědích na připravené otázky nebo vybírali správnou odpověď ze tří možností. 

Další aktivitou bylo hledání dílů z rozstříhaného textu, který měli složit. Hádali přesmyčky, skládali puzzle (různá netopýří zimoviště).  Losovali slova, která měli buď nakreslit, nebo předvést pomocí pantomimy a ostatní se snažili slovo uhodnout.

Dopoledne se vydařilo a žáci získali rozšiřující poznatky o životě savců, kteří umí létat. Během tohoto dne se vystřídali aktivity na rychlost, postřeh, manuální zručnost, paměť, pozornost a důležitá byla i spolupráce všech žáků.