Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2022-2023

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Již tradičně jsme zařadili před vánočními prázdninami tvořivé dílničky, ve kterých si žáci mohli vyrobit dárečky pro své blízké. Na čtyřech stanovištích byly připraveny známé i méně známé výtvarné techniky. A co si všechno mohli žáci vytvořit?

  • andílky a stromečky z papíru, vlněné zimní čepičky, přáníčka (monotisk), jednoduché motivy vytvořené  3 D perem (vánoční stromeček, hvězda, vločka)…

Pro žáky byly nachystány papírové taštičky (vyrobené na mechanickém lisu Big shot), které stačilo jen složit a dozdobit. Někteří žáci si vyzkoušeli poprvé práci s 3 D perem. (Jedná se o moderní techniku, která rozvíjí představivost, jemnou motoriku a kreativitu.) Atmosféru vánočních dílniček umocňoval nejen papírový betlém ilustrátora Karla Franty, ale také kratičké povídání o narození Ježíše Krista.

PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA

V měsíci prosinci jsme pokračovali v našem celoročním projektu TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ. Tentokrát jsme se zaměřili na hlavní postavu. Pracovali jsme s těmito texty: Hungry games – Aréna smrti (Suzanne Collinsová) a  Odysseia (Homér). V hodinách slohu jsme si vysvětlili rozdíl mezi vnitřní a vnější charakteristikou. Žáci poté plnili různé úkoly, které se k charakteristice vztahovaly (ŽIVOTABÁSEŇ, užívání přídavných jmen atd.) V mluvnici jsme zařadili hravé úkoly na rozvíjení slovní zásoby (např. slova odvozená od slova hlad, přirovnání, frazémy…), v literatuře byl pro žáky připraven pracovní list (práce s textem) a  vytvořili mentální mapu (klíčové slovo ODVAHA).

Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)

Projekt Tajemství příběhů pokračuje! Tentokráte jsme pracovali s příběhy, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina. Nechali jsme se inspirovat knihami Myši patří do nebe, O chytré kmotře lišce a Ezopovými bajkami. Motiv lišky a myši jsme zpracovali ve výtvarné dílničce různými technikami (origami, kresba, papírová loutka). Žáci 3. a 4. ročníku postupně vypracovávali úkoly, které vycházely z četby knihy O chytré kmotře lišce. Žáci 6. ročníku se seznámili s Ezopovými bajkami. Vysvětlili jsme si pojmy: bajka, přirovnání a ponaučení. Prvňáčkům a druháčkům bylo  z knihy Myši patří do nebe předčítáno. Děti příběh zaujal a na pravidelné čtení se těšily.

Začíná podzim

Přesně první podzimní den 23. 9. jsme se začali s žáky zabývat podzimními tématy. Nejenom v rámci prvouky, ale i ve volných chvílích. Žáci byli upozorněni na typické znaky podzimu – změna počasí, oblékání, změny v přírodě, sklizeň ovoce a zeleniny, chování živočichů atd. Vytvořena byla prezentace, kde bylo vše podstatné shrnuto. Žáci si mohli informace společně zopakovat.

K lepšímu porozumění dostávali žáci drobnější úkoly tvořivé i vědomostní. Např. jsme kreslili jablíčka, omotávali vlnou šablony listů, vykreslovali jablíčka, hrušky a dýně formou mandal. Žáci vypracovávali „Pětilístek“ na téma Podzim, doplňovali k podzimnímu obrázku všechno, co je napadne, když se řekne roční období podzim.

Připomněli jsme si svátek sv. Václava, podívali se na krátký kreslený film o jeho životě a na chodbě byla vytvořena nástěnka.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – JAK VZNIKÁ PŘÍBĚH

Vypravování patří mezi oblíbené slohové útvary. Rozhodli jsme se, že budeme naše příběhy vyprávět netradičně – formou VIZUÁLNÍHO VYPRÁVĚNÍ. Nejdříve jsme zhlédli krátký animovaný film. Všímali jsme si především struktury příběhu: ÚVODU, ZÁPLETKY, VYVRCHOLENÍ, ZVRATU, ZÁVĚRU a HLAVNÍCH POSTAV. Žáci si uvědomili, že hlavní postava ovlivňuje děj.

Poté jsme si položili otázku: CO KDYBY…? Co kdyby naše škola začala během pár minut stoupat k obloze? Co kdyby se začala rychle zvedat hladina moří? Co kdyby jedovaté chemikálie, které unikly z továrny, způsobily mutaci hmyzu?…Skupinky zapojily fantazii a vznikly podařené příběhy, v nichž žáci uplatnili své znalosti o struktuře příběhu a hlavní postavě.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (FRANTIŠEK Z ASSISI)

František z Assisi, zakladatel žebravého řádu františkánů, je patronem a ochráncem zvířat. Jeho svátek jsme oslavili 4. října. Na tento den připadá Světový den zvířat. Život tohoto oblíbeného světce žáci zpracovali formou vizuálního vyprávění (vyprávění za pomoci obrázků). Vybrali jsme zajímavé životní momenty a poté žáci vytvořili ilustrace (kresba, koláž). Žáci zjistili, že obrázek pomáhá zapamatovat si určitou událost. Vizuálním příběhům se budeme nadále věnovat v hodinách slohu.

Představujeme projekt Tajemství příběhů

Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce jsme založili výstavku knih v učebně českého jazyka a literatury. Zde žáci najdou nejen knihy, ale také časopisy. Příběh vlka je první z dílčích projektů. Čtenářské aktivity vycházely z textů knihy Moudrost vlků od Elli H. Radingeré a Ezopových bajek. Téma jsme také zpracovávali ve výtvarné dílničce (origami), v zeměpisu (NP Yellowstone) a zabrousili jsme také do environmentální výchovy (ochrana vlků).

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 8. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli „Den finanční gramotnosti“. V rámci hodiny matematiky se rozdělili na menší skupinky a založili si vlastní firmu. Aby získali co největší kapitál, vyráběli z papíru geometrické tvary, které následně prodávali bance. Banka tvary nakupovala v předem stanovené hodnotě, ale jen za předpokladu, že splňovaly zadané parametry. Někteří žáci přemýšleli, jak rychle přijít k finančnímu kapitálu, proto jim banka nabídla hru, ve které mohli získat několikanásobek vkladu. Hra však nebyla založena jen na náhodě, ale na logice. Snahou bylo žákům ukázat, že hrou nedosáhnou rychlého vybudování firmy. Většina žáků se nenechala zlákat rychlým ziskem a do hry se nezapojila, ale našli se i výjimky. Velmi rychle zjistili, že takto opravdu firmu nevybudují, a tak se raději zaměřili na výrobu geometrických tvarů.

Začátek školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu.

Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován projektu Den netopýrů.

Nejdříve žáci zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli důležité informace.

  • o stavbě těla,
  • o potravě,
  • o rozdílu mezi netopýry a vrápenci,
  • jaké druhy netopýrů u nás žijí,
  • o jejich schopnosti echolokace, hibernaci,
  • o rozmnožování,
  • čím jsou netopýři ohroženi a že patří mezi chráněné živočichy.

Všechny tyto poznatky mohli žáci zúročit při odpovědích na připravené otázky nebo vybírali správnou odpověď ze tří možností. 

Další aktivitou bylo hledání dílů z rozstříhaného textu, který měli složit. Hádali přesmyčky, skládali puzzle (různá netopýří zimoviště).  Losovali slova, která měli buď nakreslit, nebo předvést pomocí pantomimy a ostatní se snažili slovo uhodnout.

Dopoledne se vydařilo a žáci získali rozšiřující poznatky o životě savců, kteří umí létat. Během tohoto dne se vystřídali aktivity na rychlost, postřeh, manuální zručnost, paměť, pozornost a důležitá byla i spolupráce všech žáků.