Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2021-2022

Putování po krajích ČR

Přichází poslední dny školního roku a žáci, kteří nastupují v tomto závěru na léčebný pobyt, již mají učivo probrané, učebnice odevzdané, známky uzavřené. Jak bývá zvykem, volíme pro ně aktivity a činnosti, které u nich rozvíjí kompetence komunikativní, pracovní, sociální a kompetence k řešení problémů. V každém roce se snažíme vybrat jiné téma a pomocí nenásilných aktivit je žákům přiblížit. Pro letošní rok jsme zvolili „Putování po krajích ČR“. Žáci si na začátku vylosovali jeden ze čtyř vybraných krajů a pokoušeli se jej co nejlépe zpracovat do mapy a z dostupných informací sestavit prezentaci.  Jejich prostřednictvím měli přiblížit tento kraj ostatním žákům. Každé družstvo přistoupilo k úkolu po svém. Někteří si informace nastudovali a do mapy zakreslili jen několik základních bodů, jiní naopak využili možnosti potřebné poznatky zaznamenat do mapy a při prezentaci takto vytvořenou mapu patřičně využít. Našli se i tací, kteří se pokusili v krátkém čase a pomocí základních materiálů vytvořit mapu plastickou a některé prvky vymodelovat z papíru a do mapy je vlepit. Jak pracovali a s jakým výsledkem si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

Po prezentaci svých společně vytvořených map, již následovala první soutěž, v níž mohli žáci uplatnit právě získané informace. U aktivity byla zapotřebí spolupráce celého družstva, nejenom při rozhodování kolik bodů na otázku vsadit, ale hlavně při určování jaká je správná odpověď. Často se třeba stávalo, že bylo více názorů, a proto bylo důležité tyto názory posoudit a vybrat jeden, který přednesli jako svoji odpověď. A jak to tak bývá i v této soutěži se někdy družstvům dařilo více, někdy méně. Není však ještě konec roku a aktivity budou pokračovat, takže dosavadní vítězství či prohry ještě nic neznamenají.

A jak, že to pokračovalo? 

Od pondělí se jednotlivá družstva účastnila připravených aktivit.  Ze spíše vědomostních jmenujme například hru o korunu, ke které byl připraven herní plán a dvě hrací kostky.  Družstva se po hození první kostkou dozvěděla otázku.  Pokud žáci správně odpověděli, házeli druhou kostkou s pouze třemi čísly, aby určili, o kolik míst se posunou na herním plánu. Na cestě však kromě otázek na ně čekala i záludná políčka, kde si vylosovali, co dané znamená. Celá hra tak byla napínavá až do samotného konce. I když se družstvo dostalo těsně před cíl, ani tehdy nebylo rozhodnuto, že zvítězí. Nakonec se podařilo vyhrát týmu, u kterého se to až tak nepředpokládalo. Jako další stojí za zmínku hra železnice, kde na velké mapě České republiky s vyznačenými městy měla družstva za cíl spojit železnicí co nejvíce měst. Vzhledem k různým bonusovým kolům, byla bitva o stavbu železnic vedena do posledního okamžiku. Kromě těchto aktivit, musela družstva prokázat i zručnost například při házení kroužků na cíl nebo dopravování žetonů na konkrétní místo.

Na závěr každého bloku nesměly však chybět ani úkoly založené na štěstí, jako bylo třeba házení kostkami nebo losování dřevěných kostiček s čísly. I tyto oddychové aktivity byly družstvy velmi kladně přijímány a byl zde vidět soutěživý duch.

Ve čtvrtek na družstva čekaly poslední úkoly. Jejich prostřednictvím mohli žáci rozhodnout o konečném pořadí.  A protože se celá hra týkala České publiky, byly i tyto činnosti zaměřené na dané téma. Jedním z úkolů bylo poskládat puzzle. Zástupce z družstva vždy vylosoval jeden dílek a v časovém limitu jej umístil na mapu České republiky.

A jak to tedy vlastně všechno dopadlo?

Mezi ranními družstvy se na prvním místě umístil Liberecký kraj se 111 body, na druhém místě kraj Jihomoravský se 107 body, třetí místo potom obsadil kraj Vysočina s 94 body a na čtvrtém místě se 79 body kraj Ústecký. Z druhé skupiny družstev byl na prvním místě se 100 body kraj Liberecký těsně následovaný Ústeckým krajem a krajem Vysočina s 99 body, na čtvrtém místě skončil Jihomoravský kraj s 64 body. A protože se celé toto klání odehrávalo v Jihomoravském kraji, na vítězné družstvo čekal přívěšek ve tvaru kraje se zaznačeným krajským městem.

Logické a matematické hádanky

V závěru léčebného pobytu jsme s žáky, kteří měli zadané učivo z kmenové školy již probrané a procvičené, věnovali jednu hodinu matematiky logickým a matematickým hádankám. Hádanka byla přečtena, a kdo znal odpověď, přihlásil se. Pokud nikdo odpověď nevěděl, pokračovalo se další hádankou a na závěr jim byla prozrazena správná odpověď těch neuhodnutých. Někteří žáci tak získali více času si některé hádanky promyslet a odhalit správnou odpověď.

Projekt: KOUZELNÁ ZAHRADA

Do celoročního projektu Kouzelná zahrada jsme zařadili Mezinárodní den ptactva, který je slaven každoročně 1. dubna. K jaru neodmyslitelně patří ptačí zpěv a je v tomto období velmi působivý. Žáci 1. stupně si mohli vyrobit ozdobu do květináče – vyšívaného ptáčka. Mnoho dětí pracovalo s jehlou poprvé v životě. V hodinách českého jazyka jsme s žáky 4. a 5. roč. skládali básně. Vznikla básnická sbírka s názvem Život ptačí. Všechny básně jsme svázali do maličkých knížeček.

MINIPROJEKT: MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVÉHO SPÁNKU

Mezinárodní den zdravého spánku jsme si připomněli 21. března. Vysvětlili jsme si, že kvalitní spánek je důležitý pro naše duševní zdraví. Žáci se zajímali o to, proč se nám zdají sny a proč nás pronásledují noční můry. Žáci prvního stupně postupně vytvářeli ilustrace: Jak vypadá noční můra, Kouzelná peřinka a Pavoučkův sen. Děti si mohly vyrobit lapače snů, které si odvezly domů. Na závěr miniprojektu jsme napsali na lístečky své sny.

Sněženka podsněžník

V posledních únorových dnech jsme si s žáky všímali, že se již v zahrádkách objevili první poslové jara. Ano, mluvím o sněženkách, které začaly zdobit naše záhony.

Sněženky jsme si prohlíželi na obrázcích, poznávali jsme jejich stavbu těla a k tomu jsme splnili pracovní list. Žáci se dozvěděli, že sněženky patří mezi ohrožené druhy, jsou zvláště chráněné. Nesmí se trhat, ničit, poškozovat, ani vykopávat a přemísťovat. Přesvědčili jsme se o účincích pokusu s inkoustem. Do vázičky se sněženkami jsme nalili inkoust a po nějakém čase se květy sněženek obarvily domodra. Vyzkoušeli jsme, jak květy přijímají vodu.

Někteří žáci hledali schované sněženky na pracovním listu, menší žáci skládali slovo sněženka z písmenek.    Poslední úkol se týkal životního cyklu sněženky od cibulky až po kvetoucí rostlinu. Jednotlivá stádia žáci řadili za sebou a potom nalepili.

CESTY HRDINŮ: SVATÝ VALENTÝN

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února. Také letos si mohli žáci vyrobit dárek pro své blízké. Motivem bylo stylizované srdce – symbol lásky. Připomněli jsme si, že právě v tento den zemřel biskup Valentýn na popravišti. Podle legendy totiž tajně oddával páry.

PROJEKT: CESTY HRDINŮ – POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ

Letos jsme si připomněli 160. výročí úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. V hodinách čtení jsme četli pohádky této slavné spisovatelky. Žáci mnohé pohádky znali z filmových adaptací. Ve čtenářských dílnách byly pro žáky připraveny soutěže se zajímavými úkoly (luštění tajenek, skládání rozstřižených obrázků pohádkových postav, práce s textem pohádky, tvorba ilustrace atd.) Žáci si vyzkoušeli psát husím brkem a ocelovým perem, kterým již psala B. Němcová.

Den bezpečnějšího internetu

Dne 8. 2. 2022 jsme si připomněli s žáky „Den bezpečnějšího internetu“. Tento mezinárodní den se slaví vždy druhé úterý v únoru už od roku 2004. Snahou tohoto dne s tématem „Společně za lepší internet“ je propagovat bezpečné a pozitivní využití digitálních technologií, zejména u dětí a mladých lidí.

V hodinách jsme si s žáky připomněli několik základních pravidel bezpečného pohybu v prostředí internetu. Rovněž jim byla poskytnuta informace, že spousta institucí připravila k tomuto dni informační materiály a videa, které mohou žáci shlédnout a doplnit si tak další informace, jak se na internetu chovat., Například Policie ČR na stránkách https://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-kvk-zpravodajstvi-den-bezpecnejsiho-internetu-2022.aspx zveřejnila pravidla pohybu v prostředí internetu prostřednictvím čtyř krátkých spotů.

VARIACE NA TŘI KRÁLE (6. LEDNA)

Krátce po narození Ježíše přišli z Východu tři mudrci a přinesli mu dary zlato, myrhu a kadidlo. Tyto dary měly symbolický charakter: zlato je symbol bohatství, myrha léčitelství a kadidlo úcty.  Tato událost se stala námětem pro naše dílničky. Prvňáčci a druháčci si vyrobili prostorové loutky, žáci 3. až 5. ročníku vytvořili papírové loutky. Připomněli jsme si text tříkrálové koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“.

V tento den také začíná masopustní období.

Vánoční dílnička

Již tradičně patří poslední prosincové hodiny vánočním dílničkám. Na začátku akce byly připomenuty vánoční zvyky. Také letos jsme pro děti připravili spoustu tvořivých aktivit. Žáci si mohli vyrobit vánoční věneček z drátků, věneček z papíru, andílka z bavlny, loutku andílka, papírovou vánoční kouli, stromeček z vlnité lepenky, přáníčko, vánoční 3D stromeček, ozdobu z šišky, či novoroční přání formou monotisku. Všechny výrobky si odvezli domů, aby je mohli darovat svým blízkým.

Netradiční hodina matematiky

V rámci jedné hodiny matematiky jsme s žáky prvního stupně opustili běžné příklady z učebnic a pracovních sešitů a pustili se do řešení praktických úloh ze života a z pohádek. Vzhledem ke spojeným ročníkům byly příklady voleny s různou obtížností. Využity byly náměty a pracovní listy z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Každý z žáků si mohl vybrat úkoly podle svých schopností. A i když to nebylo bráno jako soutěž, snažili se všichni vyřešit co nejvíce úkolů. Celá hodina probíhala v klidné atmosféře a žáci se velmi aktivně zapojovali do připravených aktivit.

Neobvyklé poznávání písmenek

V hodinách českého jazyka jsme využili v 1. třídě razítek. Žáci měli za úkol udělat arch s písmenky, která již znají. Razítko s daným písmenem hledali mezi ostatními, pro ověření znalosti písmeno přečetli a poté mohli natisknout. Tato netradiční činnost děti velmi bavila a zároveň si procvičovali své znalosti.

VÝUKA POHMATEM

Jan Amos Komenský zastával názor, že ke správnému osvojení učiva je nepostradatelné zapojení všech smyslů. Děti se touží dotýkat věcí, které jsou něčím zajímavé. Proto učitelé přinesli do hodin prvouka (3. roč.) spoustu zajímavých přírodnin, surovin (polotovarů) a netradičních výrobků. Žáci měli příležitost zjistit, jak měkoučká a hřejivá je vlna z ovečky. Viděli, co se může vyrábět z bavlněných, vlněných a lněných přízí. Zájemci mohli ochutnat třtinový cukr. Žáci pohmatem zjišťovali, jaký je rozdíl mezi kůží a kožešinou. Většina dětí poprvé v životě viděla len, vosí hnízdo, či surový včelí vosk. Na závěr si žáci vytvořili vzorník surovin a polotovarů.

REJ ANDĚLŮ A ČERTŮ

S příchodem Mikuláše začíná v naší škole vánoční nálada. Letos žáci vytvořili figurky andělů a čertů. V hodinách čtení jsme se věnovali textům, ve kterých se objevovaly motivy zimy a Vánoc. Žáci se dozvěděli, že svatý Mikuláš byl oblíbený už za svého života. Zachraňoval nejen nespravedlivě obviněné, ale také proslul štědrostí a laskavostí.

Projekt: CESTY HRDINŮ – SVATÝ MARTIN

Ve čtvrtek 11. listopadu děti vyhlížely z oken, zda přijede Svatý Martin. Sněhu jsme se nedočkali. Mladším žákům se líbila legenda o plášti. K této legendě vytvořili ilustrace. Vysvětlili jsme si, proč k Svatému Martinovi patří různé atributy (bílý kůň, meč, plášť, biskupská mitra a berla). Žáci si také mohli vyrobit loutku husy, ti starší nakreslili ruky zajatce. Svatý Martin je totiž jejich patronem.

Představujeme projekt CESTY HRDINŮ (ČETBA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ) – SVATÝ VÁCLAV

Hlavním cílem projektu je podporovat čtenářskou gramotnost žáků. Dále chceme pomocí různých čtenářských aktivit rozvíjet u žáků schopnost porozumět psaným textům. Naše škola je zřízena při dětské léčebně a právě četba podporuje duševní zdraví dětí. Čtení knih funguje nejen jako prostředek proti stresu, ale čtení knih nás učí dlouhodobě se soustředit. Naši školní knihovničku průběžně obohacujeme o nové knihy. Projekt jsme zahájili tématem: SVATÝ VÁCLAV. Žáci vytvořili mentální mapu. Zajímavé informace ze života našeho světce zpracovali formou grafických organizérů a  ilustrací.

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR a organizuje jej spolek Presafe z.s. Projekt je určen pro žáky druhého stupně a studenty stření školy. Projekt si klade za cíl předcházet rizikovému chování žáků ve školách a školských zařízeních, a to pomoci série deseti videoklipů, které se zaměřují na důležitá témata primární prevence, jako jsou šikana, užívání tabákových výrobků, stalking, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, drogy a další. Každý díl je v délce 8 – 12 minut. Součástí projektu jsou také on-line kvízy, aby si žáci mohli ověřit své znalosti o dané problematice.

Finanční gramotnost

V pondělí 6. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli den finanční gramotnosti, který je vyhlášen na 8. září. V rámci hodin matematiky žáci řešili různé příklady ze světa financí, a to jak klasickou formou, tak v podobě různých her například binga, finanční matematické hry – procenta.

WORKSHOP – BOGOLAN

Ve čtvrtek 2. září 2021navštívila naši školu paní lektorka z Olomouce Monika Tichá, aby dětem představila neobvyklou výtvarnou techniku. Bogolan je tradiční způsob barvení textilií bahnem. Žáci nanášeli obarvenou keramickou hlínu na bavlněnou látku špachtlemi a prsty. Motivem byly tzv. „adinkra“ – symboly z Ghany. Paní lektorka s sebou přivezla nádherně vyřezávanou nádobu – kalabasu, v níž Malajci přenáší mléko s krví. Na závěr nám ukázala, jak se dá z obyčejného šátku „vykouzlit“ sukně. Hotové textilie si žáci odvezli domů. Za umožnění přednášky spojené s tvořením děkujeme Místní akční skupině Boskovicko PLUS.