Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2020-2021

Voda na Zemi

Na poslední týden školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili ke zpestření výuky různé aktivity, které si kladly za cíl obohatit žáky o nové poznatky. Tentokrát padla volba na téma „Voda na Zemi“. Pod dobu 6 dnů se žáci dozvídali různé zajímavosti o vodě, a to jak formou kvízů, hádanek, přesmyček, tak i vlastní prací s encyklopediemi a vyhledáváním informací na internetu. Kromě již zmíněných kvízů žáky velice bavilo výtvarné zpracování vody. Pro tento účel byly vybrány čtyři oceány. Žáci pomocí suché techniky a koláže měli za úkol co nejlépe danou oblast vystihnout. Dále si také připravili prezentaci, kterou na konci každá skupina přednesla. Vzniklé mapy můžete vidět níže.

A aktivity dále pokračuji.

Polytechnická hodinka

Ke konci pobytu jsme pro žáky osmého a devátého ročníku připravili  hodinu, kdy si mohli vyzkoušet, něco manuálně vyrobit z balzy.

Zvolili jsme téma dopravní výchovy a vše co se k tomuto tématu váže.

Připravili jsme pro ně šablonky osob, dopravních prostředků a značek. Protože nám přálo počasí, mohli jsme k vyrábění využít venkovní prostory, kde jsme měli umístěné ponky pro vyřezávání a opracovávání balzy. Venku bylo možné i vyřezané výrobky barevně dokončit.

Každý si mohl vyzkoušet, jak se řeže lupínkovou pilkou a následně si vyřezaný výrobek začistit smirkovým papírem. Po vyřezání následovalo malování výrobku pomocí akrylátových barev.

Žáci se do vyrábění aktivně zapojili, po vyzkoušení řezání si každý zvolil, co mu nejvíce vyhovovalo. Někdo vyřezával, někdo vybarvoval, předkresloval, opracovával, apod.

Z reakcí bylo vidět, že si polytechnickou hodinku opravdu užili.

Včelky

V tomto období byl zařazen do výuky projekt „Včelky“. Jeho cílem bylo, aby žáci lépe poznali život včel, jejich prospěšnost pro člověka a život v úle.

Věnovali jsme se různým aktivitám. Zhlédli jsme videa o životě včel, vyrobili včelí úl, vystřihli a slepili včelky, přečetli a poslechli příběh „Malá včelí královna“, složili puzzle, malovali včelky, prolistovali encyklopedie….

Žáci se dozvěděli, že včelky jsou užitečný a pracovitý hmyz, žijí v úle, kde lze spatřit dělnice, trubce a včelí královnu. Rozlišovali jednotlivé části těla včely, dále vývojová stádia včely, produkty (med, propolis, mateří kašičku, vosk).

Projekt byl zakončen vytvořením nástěnky, která nám bude připomínat strávené chvíle ve škole s včelkami.

Den matek

Každoročně druhá květnová neděle náleží všem maminkám.

I naši žáci připravili pro svoje maminky malou pozornost. K dispozici byly připraveny barvy na sklo a skleničky. Každý žák si skleničku vyzdobil dle své vlastní fantazie a nápadu. Namalované skleničky se po vložení čajové svíčky promění ve svícen.

DEN SLUNCE

Na začátku května (3. 5.) jsme si připomněli význam slunečního záření pro život na Zemi. Tématem jsme se zabývali celý měsíc. V hodinách českého jazyka vymysleli žáci 1. stupně hádanku na téma SLUNCE. Žáci 4. a 5. ročníku se pokusili o ilustraci. Prvňáčci vytvořili papírové loutky. Zajímavosti, které utkvěly dětem v paměti, jsme zaznamenali na výkres (v podobě SLUNCE).

Čarodějnice

Typickým českým zvykem je pálení čarodějnic v podvečer před začátkem května. V naší základní škole jsme na poslední dubnový den připravili pro žáky obou stupňů soutěže, které byly inspirovány čarodějnickými činnostmi. Nejdříve jsme vyzkoušeli paměť přítomných. Smyslem bylo poznat a zapamatovat si čtyři druhy bylin, z kterých čarodějnice připravuje lektvary. Potom sesbírat a složit recept na lektvar. Dále se řešily přesmyčky slov – začarovaná slova. Po přestávce jsme navázali cvikem hmatu. Vybrat pomocí hmatu a poznat předmět z čarodějnické chaloupky. Další úkoly se týkaly logiky, pozornosti na pracovních listech. Dle zájmu malých čarodějnic a čarodějů bylo nabídnuto i výtvarné a pracovní tvoření.

Den Země

Po příjezdu nových žáků jsme vyčlenili časový prostor na připomínku svátku Den Země.

Žáci zavzpomínali na předchozí roky a podělili se o své zážitky. Většina z nich zmínila, že se věnovali úklidu kolem školy, hřiště, u lesa atd.

Dnešní den jsme využili různé pracovní listy s ekologickými tématy. První byl věnován již správnému výběru zboží při nákupu. I zde máme možnost ovlivnit množství odpadu a jeho další využití. Např. žáci se rozhodovali, zda je výhodnější používat igelitovou či látkovou tašku, úspornou nebo klasickou žárovku, vejce v papírovém či plastovém obalu a další.

Poté si zahráli na projektanty, neboť měli dokreslit obrázek náměstí s budovami, osvětlením, parkovištěm. Doplnit vše, co by zpříjemnilo život ve městě a uvítali by změny maminky s malými dětmi i staří lidé.  Záměrem bylo, aby si žáci uvědomili, že bez stromů, květin a další zeleně je prostranství smutné a nehostinné. I když, jsme se danému tématu nemohli věnovat delší dobu, přesto si myslím, že alespoň něco se žáci dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně se budou k přírodě chovat ohleduplně.

HODY, HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

Velikonoční pondělí letos připadlo na 5. dubna.  Protože je vejce důležitý symbol Velikonoc, zaměřili jsme se na zdobení vajíček. Před velikonočními prázdninami žáci z 8. třídy vytvořili netradiční „kraslice“ v podobě fantastických ptačích mláďat. Žáci měli možnost si prohlédnout opravdové pštrosí vejce a porovnat jeho velikost se slepičím. V další výtvarné činnosti žáci napsali slova, která souvisí s velikonočními svátky.

MINIPROJEKT VRABEC DOMÁCÍ

Mezinárodní den vrabců jsme slavili 20.března. Cílem mini projektu bylo seznámit žáky s méně známými fakty o životě zástupce z čeledi vrabcovitých.  Žáci 1.stupně vytvořili obrázkovou mentální  mapu . Jádro mapy tvořilo sousloví „VRABEC DOMÁCÍ“.  Starší žáci se pokusili složit jednoduchou báseň.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA v hodinách čtení a literatury

V hodinách čtení a literatury se mohou žáci 1. i 2. stupně setkat s čtenářskými dílnami, jejichž cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Pro žáky jsou připravené pracovní listy, které jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely oblast jazykového vzdělávání a komunikace. Zajímavé úkoly podporují aktivní čtení. Na základě četby se žáci učí analyzovat výstavbu textu, vyhledávají v něm potřebné informace, definují vypravěče, postavy, klasifikují druhy a žánry atd. Po celý školní rok mohou žáci psát minirecenze, ve kterých hodnotí své oblíbené knihy („TOP KNIHA“)

SLAVÍME VALENTÝNA

Oblíbený svátek je příležitostí, jak potěšit své blízké. Žáci vyrobili pro své rodiče, sourozence, prarodiče a kamarády drobné dárky v podobě střapce, srdíčka a ptáčka. Také se blíže seznámili s osudy světce Valentýna. Dozvěděli se, že obdarovával všechny mladé páry, které se u něj zastavily, květinami.

Den bezpečnějšího internetu 9. 2. 2021

V letošním školním roce jsme si opět připomněli celosvětový Den bezpečnějšího internetu (#SaferInternetDay). Tento den připadl na úterý 9. 2. 2021 a k přiblížení problematiky nástrah internetu jsme využili akci, kterou připravila Policie ČR na svém facebookovém profilu s názvem KYBERKINO. Na tomto profilu Policie ČR ve 30 minutových intervalech zveřejňovala krátká videa upozorňující na nástrahy online prostoru.

„My Tři králové jdeme k vám…“

Na začátku ledna (6. 1.) jsme si s žáky připomněli legendu, podle které tři mudrci (králové) putovali z východu, aby se poklonili právě narozenému králi. Před dvěma tisíci vyrazili na cestu BALTAZAR, MELICHAR a KAŠPAR a s sebou vezli drahocenné věci: zlato, kadidlo a myrhu. Karavana putovala v noci a řídila se hvězdami. Zvláště jedna hvězda zářila neobyčejně jasně…a dovedla je k cíli. Žáci poté zpracovali téma různými technikami (koláž, omalovánky…).

Ochutnávka s Bovýsem

Začátkem ledna nového roku měli žáci naší školy možnost ochutnat exotické ovoce, které jsme obdrželi od firmy BOVYS. Tato firma nás po celý rok zásobuje čerstvým ovocem a zeleninou.

S žáky jsme si ukázali a pojmenovali zaslané ovoce a zeleninu. S použitím přiložené mapy také zjistili, odkud dané plody pochází. Následně mohli vše ochutnat. Některé ovoce bylo pro žáky známé, například kiwi nebo granátové jablko, ale bylo zde i ovoce, jehož název slyšeli, ale ještě jej neměli možnost ochutnat, například mochyně (Physalis), bílá ředkev (mozarella). Není proto divu, že po rozkrájení bylo vše v krátké době pryč.

Děkujeme proto firmě BOVYS za zajištění této ochutnávky.

Společné tvoření

V předvánočním období jsme žákům základní školy zpříjemnili poslední chvíle pobytu tvořením. Žáci si mohli vyrobit spoustu krásných předmětů, které mohou darovat svým blízkým, nebo si je ponechat na památku.

Všichni se se zájmem za zvuku vánočních koled pustili do výroby. Vše potřebné měli nachystané u připravených stolečků. Vyrobit si mohli například zvoneček, skřítka, krabičku na malý dárek, vánoční stromeček, hvězdičku apod.

SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE

Na začátku prosince slavíme svátek svatého Mikuláše. Tato tradice je oblíbená u dětí, protože je s ní spojená bohatá nadílka. Pro mnohé je tento den plný emocí.

V hodinách literatury a čtení jsme si povídali o tomto zvyku. Žáci II. stupně ztvárňovali svou představu čertů pomocí kresby, mladší žáci vytvořili postavičky Mikuláše. Kdo měl zájem, vybarvil si portrét anděla.

Mikulášská soutěž o nejhezčího čerta

Začátkem prosince proběhla výtvarná soutěž mezi jednotlivými žáky, která byla tematicky zaměřená na motiv zobrazení čertů. Cílem bylo vytvořit obrázek čerta dle vlastní představy s využitím kresebných výtvarných prostředků linie, tvar a kolorovaná kresba. Děti individuálně zachytily různý charakter čertů, téma je zaujalo, pracovaly individuálně se zájmem. Do práce zapojily fantazii a kreativitu. Jednotlivé kresby byly na konci soutěže vystaveny a kolektivně ohodnoceny. Každé z dětí představilo svoji kresbu a současně vyjádřilo názor na práce ostatních. Každé z dětí vytvořilo originální kresbu, proto vítězi soutěže byli všichni zúčastnění.

Prevence návykových látek

Projekt prevence proti návykovým látkám proběhl v měsíci listopadu a byl zaměřen na tématiku zakázaných látek. Projektu se v rámci výtvarné výchovy zúčastnily děti ze starších ročníků. Svoje názory a postoje vyjadřovali formou kresby komiksu, plakátu nebo ve formě psaného textu. Děti pracovaly se zaujetím vzhledem k tomu, že se jich tato tématika bezprostředně dotýká, což vyšlo najevo při předchozí diskuzi během seznámení s tématem. Některé z dětí mají zkušenost z blízkého okolí prostřednictvím spolužáků, kteří inklinují ke konzumaci návykových látek, nebo pozorováním okolního světa. Všichni zúčastnění zaujali k tomuto negativní postoj, který se snažili sdělit výtvarnou formou.

Svátek Barborek

V den, kdy slaví svátek všechny Barbory, byla připomenuta již pro mnoho lidí zapomenutá tradice, a to trhání větviček z třešně či višně. Podle zvyku se právě 4. prosince má ze stromu uříznout třešňová větvička, která je nejen vhodnou dekorací, ale má i symbolický význam. Barborky lidé trhali už za pohanských dob a hádali podle nich, co se stane další rok. Do vázy si dávala větvičky svobodná děvčata. Když jim větvička do Vánoc rozkvetla, tak se v příštím roce měla vdát.

Není náhodou, že se větvička trhala tak, aby rozkvétala kolem období zimního slunovratu – 21. prosince. Květy připomínaly, že po zimě zase přijde jaro. Od dnešního dne zdobí větvička ve váze okno i v naší třídě. Budeme s žáky pozorovat změny na větvičce a netrpělivě čekat, zda pupeny rozkvetou.

Žáci byli seznámeni s tím, že tento zvyk doprovází i legenda o svaté Barboře, kterou její otec nechal věznit a poté také popravit, protože se nezřekla křesťanské víry. Cestou na popravu utrhla větvičku, která rozkvetla uprostřed zimy.

Barbora byla po smrti prohlášená za svatou a stala se patronkou horníků a řemeslníků.

Snad si tento zvyk žáci zapamatují, oblíbí a příští rok si jej zopakují. Máme co sledovat a zkrátit si tak čas čekání na Vánoce.

Svátek svatého Martina

V letošním roce jsme si s žáky opět připomněli tradice, které se váží k svátku Martina. Nejdříve si žáci doplnili křížovku, která jim v tajence prozradila, o čem si budeme povídat. Postupným střídáním jsme přečetli legendu vážící se k svatému Martinovi. Po seznámení s legendou jsme vyjmenovali zvyky, které k 11. listopadu patří: svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a zmínili jsme i známá přísloví.

K danému svátku byla vytvořena i nástěnka, kde si žáci mohli v následujících dnech pročíst další zajímavosti a prohlédnout obrázky.

Podzimní tvoření – Brouci

Barevné podzimní listí nás inspirovalo k vytvoření pestrých brouků. Krovky jsme vytvořili z listů, které mají v této roční době kouzelné barvy. Vybírali jsme především listy se zajímavým tvarem a strukturou. Žáci poté dokreslili hruď, hlavu a tykadla. Nakonec vymysleli originální název brouka (např. Ferda červený, Tečkovník zelený, Lukáš velký, Listovník černotečkový, Járovník hnědý, Brouk ohnivák…).

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ (20.10.) patří již tradičně mezi dny, které si v naší škole připomínáme. Letos žáci vytvořili PTAČÍ STROM. Protože úkryty ve stromech vyhledávají především ptáci, stal se náš strom příbytkem různých zpěváčků.

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Pro žáky je připraven celoroční projekt PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM.

Měsíc září – říjen: POUŤ ŽIVOTEM

Měsíc listopad – prosinec: DÍLO

Měsíc leden – únor: CELOŽIVOTNÍ SEN – NÁPRAVA LIDSTVA

Měsíc březen – duben: LABYRINT

Měsíc květen – červen: JAN AMOS KOMENSKÝ V 21.STOLETÍ

V měsíci září a říjnu se žáci seznámili s životními osudy Komenského. Starší žáci vyplnili úkoly v pracovním listu a vyzkoušeli si, jak se píše husím brkem. Mladší žáci se seznámili s různými portréty Jana Amose Komenského. (Poté si vybarvili omalovánky s portrétem J.A.Komenského)

Podzimní čas

V týdnu, kdy nastal první podzimní den, jsme se tomuto novému ročnímu období věnovali více. Nejen v prvouce jsme přiblížili typickou charakteristiku období pomocí obrázků, ale zapojili jsme i pracovní a výtvarné činnosti. Žáci zkusili udělat podzimní stromy a oblékli jsme náš dřevěný strom ve třídě do podzimního šatu. Připevnili barevná jablíčka a zabarvené listy.

Zvláštní savci – netopýři

Začátek nového školního roku patřil bližšímu poznání drobných živočichů – netopýrů. S žáky 1. stupně jsme si sdělili poznatky o životě netopýrů, jejich schopnostech a zmínili jsme, čím se živí, kde žijí, jak se starají o potomky. Žáci měli možnost složit puzzle jednotlivých stanovišť netopýrů (půda, kostelní věž, jeskyně…) a na konci si každý ztvárnil svého netopýra.