Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2019-2020

Výtvarný projekt „živly“

Dne 24. 6. 2020 byl realizován výtvarný projekt na téma živly. Žáci byli rozděleni do skupin, kde týmově zpracovávali dané téma. Každá skupina měla vyčleněné zadání jednoho z živlů – oheň, voda, vzduch, země.

Žáci se výtvarně projevovali na velký formát, jako výtvarný prostředek byla použita temperová barva. Při práci byl kladen důraz na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Při realizaci pracovali žáci se zaujetím, formou diskuse řešili individuální názory tak, aby dosáhli společného cíle. Při tvůrčí krizi byla poskytnuta podpora. Všech vzniklá díla lze považovat za zdařilou formu výtvarného projevu a osobitého sdělení autorů. Žáci se vyjadřovali symboly, gestickým projevem, expresivním způsobem, snaha o popisný projev se smyslem pro detail. Barvy a jejich používání představovaly jednotlivé živly. Na závěr realizace byla jednotlivá díla prezentována jejich autory.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Před blížícím se odjezdovým dnem žáků jsme stačili společně oslavit Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento významný den připadá na 21. února. Na dopoledne jsme měli pro žáky připravené zábavné hrátky s českým jazykem, jako např. přesmyčky, skládání rozstříhaného textu, podle otázek uhodnout co se skrývá na obrázku, skládání slov, doplňování přísloví atd. Některé úkoly byly spojené s pohybem. Žáci nejdříve potřebné kartičky s informacemi hledali, a teprve potom úkol mohli řešit. Zapojovali své smysly (zrak, sluch, hmat), fantazii, představivost, logické úvahy apod.

Jednotlivé úkoly se žáci snažili vyřešit co nejlépe a v co nejkratším čase. I přes velké odhodlání všech, konečný výsledek byl téměř nerozhodný. Lišil se pouze jedním bodem.

Tento den jsme si všichni příjemně užili.

Valentýn (14.únor)

Dne 14. února si připomínáme úmrtí biskupa Valentýna, který byl svatořečen zřejmě v raném středověku. Mezi jeho atributy například patří: ptáci, růže, meč atd. S žáky jsme si pověděli, že dodnes není jasné, který mučedník je pravý Valentýn. Dále se dozvěděli o skutcích, které vykonal (vyléčil slepou dívku, tajně oddával).

Protože symbolem sv. Valentýna je srdce, žáci si vyrobili právě tento typický symbol.

Ochutnávka s Bovýsem

V prvním únorovém týdnu jsme obdrželi od firmy BOVYS, která nás po celý školní rok zásobuje ovocem a zeleninou, ochutnávku exotického ovoce.

Žáci tak měli možnost se seznámit s různými druhy méně obvyklého ovoce, jako je např. nashi, pitahaya, mango, granátové jablko, mochyně a další.

K bližšímu poznávání ovoce sloužila Bovýskova mapa, kde bylo pěkně a přehledně vidět z jakých koutů světa dané plody pochází. Další informace mohli žáci načerpat z jednotlivých letáčků s informacemi o každém druhu ovoce.

Nejvíce se žáci těšili na ochutnávku a v krátké době byly připravené kousky ovoce pryč. Podle reakcí a komentářů žáků bylo patrné, že některé druhy ovoce znají, naopak jiné ochutnali poprvé.

Děkujeme firmě BOVYS za zajištění ochutnávky a zaslané materiály, které seznamování ještě podpořily.

Hostina

Sýkora modřinka pozvala na hostinu své ptačí kamarády. Připravila pro ně zdravé mlsání: pro strakapouda velkého semínka ze slunečnice, pro kosa rozinky, pro vrabce směs semínek s vločkami a pro sojku oříšky… Žáci se seznámili se všemi druhy semínek. Dozvěděli se také zajímavosti o sýkorce modřince, která je častým návštěvníkem krmítek. Její potrava se skládá v létě z pavouků i mšic, na podzim si pochutná na bobulích a v zimě na olejnatých semenech.

Den povědomí o tučňácích

Den povědomí o tučňácích připadá na 20.1. S žáky jsme si povídali nejen o tom, že tučňáci patří mezi obdivuhodně hravá stvoření, ale jsou jedni z mála tvorů, kteří dokáží přežít a dokonce vychovávat mladé poblíž jižního polárního kruhu. Žáci 1.stupně si vytvořili postavičky tučňáků (téma: „Vládcové jižního polárního kruhu“).

Projekt „Léčba četbou“

Celoroční projekt „Léčba četbou“ pokračuje již pátým měsícem. Formou krátké recenze žáci hodnotí svoje oblíbené knihy. Hodnocení slouží jako doporučení pro ostatní žáky. Celý projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Vánoční dílničky

Tradiční vánoční dílničky jsou oblíbeným zpestřením adventního období. Žáci si vyrobili rozmanité dekorativní ozdoby a vyzkoušeli si zajímavé výtvarné techniky. Vznikla celá řada velmi hezkých ozdob: originální sob z květináče, zářivá hvězda z papíru a vlny, roztomilý sněhulák ze dřeva, ozdobený vánoční stromeček, přáníčko (ruční tisk), Ježíšek ve skořápce ořechu…Nechybělo povídání o legendě křesťanských vánoc – narození Ježíše.

Vesmír

V listopadu při hodinách přírodovědy jsme v 5. ročníku probírali téma„Vesmír“. Po přečtení a vysvětlení učiva v učebnicích jsme využívali i další materiály (obrázky, encyklopedie, atlasy, globus hvězdné oblohy atd.).

Na závěr bylo zařazeno společné tvoření z polystyrenových koulí, barev a papíru. Žáky práce bavila, byli tvořiví a snaživí. Výsledek bude zdobit naši nástěnku na chodbě.

Svatý Martin

V pátek 8. 11. 2019 jsme věnovali vyučovací hodinu svatému Martinovi. Na začátku jsme si řekli:

  • kdo byl Martin
  • zda to byla skutečná postava
  • pranostiky, které se váží k 11. listopadu
  • typické pokrmy na tento svátek (rohlíčky, husa, víno)
  • naučili jsme se básničku o svatém Martinovi
  • rozstříhanou báseň jsme skládali po slokách
  • zazněla legenda o plášti doplněná obrázky
  • podána informace, že Martin je patronem hus

Na povídání jsme navázali pracovními činnostmi. Žáci si mohli vyrobit husu ze lžičky. Po vysvětlení postupu jsme se pustili do práce. Přes mírné obtíže se všem žákům výrobek vydařil. Tradice k svatému Martinovi nám připomíná nástěnka na chodbě.

Podzimní čas

Podzim nabízí širokou paletu odstínů. Teplé tóny listů nás inspirovaly k tvoření. Mladší žáci si vyrobili roztomilé housenky a skřítky „Podzimníčky“. Starší žáci vytvořili kytici.

Vchodové dveře do školy nám zdobí věneček s podzimními dekoracemi. Koncem října přibyla i vyřezaná dýně a nástěnka zaměřená na Halloween. Žáci dostali přepis „Namaluj své strašidlo“, který měli doplnit malým obrázkem.

Den české státnosti, Svátek sv. Václava

Ke konci září již tradičně vzpomínáme na českého knížete a patrona české země Václava I. Den před státním svátkem jsme s žáky hovořili o této významné postavě českých dějin a připomínali jeho nelehký život. K Václavovi neodmyslitelně náleží jeho rodiče Vratislav a Drahomíra, babička Ludmila, která ho vychovávala, bratr Boleslav, který ukončil jeho život.

Stručně jsme shrnuli veškeré informace o životě, vzdělání, vládnutí a smrti Václava. Jeho zásluhou bylo založení kostela sv. Víta v Praze a zachování suverenity českého státu. Žáci mohli na obrázku vidět jeho nejznámější sochu, která je dominantou pražského Václavského náměstí. Vše si mohli zopakovat ještě pomocí přečtení komiksu a vykreslením omalovánky s postavou sv. Václava.

Tažní ptáci – čáp bílý

Školní rok jsme zahájili miniprojektem s názvem Tažní ptáci – čáp bílý. S žáky I.stupně jsme si povídali o zajímavostech ze života čápů (způsob lovu, hnízdiště, péče o mláďata…). S žáky II. stupně jsme si ukázali na mapě důležité tahydo zimovišť v Africe. Pro ty, kteří si chtěli ověřit své znalosti o čápech, byl připraven test. Všichni zájemci si mohli složit čápa z papíru (origami). Mladší žáci si vytvořili drobné ilustrace s motivem čápa.