Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ » Akce a projekty MŠ 2022-2023

Vodní hrátky

V pátek 30. 6. 2023 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči přesvědčili, že vodu si lze užít i jinak než k umývání a ke koupání. Byl to den ve znamení akceVodní hrátky.

Na začátku bylo potřeba prvně nanosit vodu do připravených kbelíků, do čehož se všichni pustili s nadšením a velkou energií. A potom už nastal čas kouzlení a hrátek.

Vyzkoušeli si vodou namalovat obrázky, vytvořit duhu z bonbónů Skittles, prostrčit několik špejlí sáčkem plným vody (přesto voda nevytekla). Na závěr také vyrobit barevnou lávovou lampu, kterou si mohli odnést domů. Jak se jim den líbil, a jak se jim vše dařilo, dokumentují následující fotografie.

Pirátská výprava

Pirátská výprava

V pátek 3. 6. 2023 se v rámci oslavy Dne dětí konala akce s názvem Pirátská výprava. Děti si společně s rodiči vyzkoušely, jaké to je být pirátem. Byla pro ně připravena trasa s úkoly a v jejím cíli čekala odměna v podobě pokladu, který mimo mořských řas a pár perel obsahoval pírko zlaté sovy, jenž snese na piráty prokletí moudrosti a pravdomluvnosti.

               Na startu děti čekal velmi zapeklitý úkol, a to nanosit vodu přes překážky tak, aby pirátský koráb mohl vyplout vstříc novým dobrodružstvím. Poté děti projevily své soustředění. Nosily míček na lžičce kolem kuželů. Ukázaly svou odvahu, když vlezly do tajemné jeskyně a dokázaly říct, jaký poklad ukrývaly nalezené plechovky uvnitř. Projevily odhad a přesnou mušku zasáhnutím lodi, kterou chtěly ukořistit (házení kroužků na cíl). Neslyšně se pohybovaly krajinou a svou mrštnost a rychlost dokázaly během pod točícím se lanem. Na závěr vyráběly lodičku z přírodnin, kterou pak po jejím pojmenování pustily vyplout.

               Počasí nám přálo, sluníčko svítilo na cestu a všichni malí piráti zdolali nelehké úkoly s úsměvem a vysloužili pro sebe odměnu. Atmosféra celé akce je zachycena na následujících fotografiích.

Čarodějnický rej

Pátek 28. 4. 2023 byl ve znamení Čarodějnického reje. Děti měly možnost přijít v masce a společně s rodiči si venku zasoutěžit, plnit úkoly a uvařit kouzelný lektvar.

Na začátku akce děti potrápil zapeklitý úkol – opravit střechu perníkové chaloupky. Chvíli trvalo, než se všichni našli a zkoordinovali, ale chaloupka s perníky na střeše nakonec stála. Následovaly úkoly, které prověřily zdatnost, vytrvalost a odvahu malých čarodějů a čarodějek. Děti zdolaly různé překážky, prolézaly tunelem, létaly na koštěti. V tajemné sluji pohmatem poznávaly, co se ve tmě ukrývá, sbíraly brouky a různé byliny.

Na závěr akce pronesly kouzelné zaříkávadlo a uvařily lektvary. Na průběh a atmosféru celé akce se můžete podívat na následujících fotografiích.

Jarní procházka

Na pátek 14. 4. 2023 se děti z naší MŠ společně s rodiči těšily na akci zvanou Jarní procházka. Počasí jim ale vůbec nepřálo, protože za okny venku vydatně pršelo.  Dopoledne se nakonec uskutečnilo uvnitř MŠ s pozměněnou tématikou. Místo procházky děti soutěžily a tvořily – pomáhaly Dešťové víle zastavit déšť.

Po společném přivítání si vyzkoušely chůzi po laně a přeskok přes něj. Na medvědích tlapkách si potrénovaly koordinaci těla. Přemisťovaly se pomocí dvou podložek. Společně si zahrály hru Dešťové kapičky a zašily mraky (provlékání provázku připravenou destičkou). Svou obratnost otestovaly na opičí dráze, srážením pyramidy a vedením míčku po určené trase.  Také potrápily svůj sluch, neboť poznávaly různé zvuky s tématikou vody.

V závěru akce proběhlo tvoření talismanů Dešťové víly. Z připravené hmoty tvarovaly předměty podle své fantazie, které ozdobily barevnými flitry a korálky. Na průběh celé akce se můžete podívat zde.

Jarní cesta se zvířátky

Za slunečného počasí se děti z naší školky vydaly společně s rodiči na jarní procházku. Během cesty se postupně seznamovaly se zvířátky, která můžeme v našem parku najít a současně plnily různé úkoly.

Zahrály si na veverku, kdy stavěly hnízdo, hledaly jí vhodnou potravu skládáním rozstříhaného obrázku. Vyzkoušely si, jak náročné je pro pavouka uplést pavučinu. Přeskokem a podlézáním si připomenuly, jak ryby proplouvají různými překážkami. Sledovaly kachny a pokoušely se o jejich chůzi ve dřepu, také chůzi na medvědích tlapkách. Dalším nepřehlédnutým živočichem v parku jsou pávi, takže na děti čekaly lžičky s míčkem a děti nacvičovaly jejich kroky. Na louce u dřevěné veverky sledovaly drobný hmyz – slunéčka sedmitečná a ruměnice pospolné. Měly možnost si vyzkoušet i podběh pod lanem.

Svoji výpravu nemohly zakončit nikde jinde než v našem zoo koutku u koz, kde je potrápila neposedná kůzlátka. Zde stavěly z kostek zavěšených na provázku věže. A na závěr za splněné úkoly děti dostaly náležitou odměnu. 

MASOPUSTNÍ VESELICE

Poslední dva týdny jsme si společně s dětmi povídali o masopustu. Nejen jak ho lidé slavili a drželi v dávných dobách, ale jak ho prožíváme my dnes.   A tak se akce, která se konala v pátek 10. 2. 2023, nemohla jmenovat jinak než „Masopustní veselice“.

Děti si vyzkoušely tanec podle hudby, zahrály si oblíbenou „židličkovanou“ a nezapomněly také soutěžit. Vyzkoušely si hod na cíl, zdolat překážkovou dráhu, chůzi s míčkem na lžičce, dětský kroket i namotat předmět upevněný na provázku na dřevěný kolík.

Za splněné aktivity na ně čekala náležitá odměna, a to pár lesklých drahokamů z pokladnice princezny.

2. Adventní posezení

S příchodem 4. adventní neděle se v pátek 16. prosince konala tradiční akce s názvem 2. Adventní posezení. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle a naladili se tak na Vánoce.

Po společném přivítání jsme akci zahájili zapálením svíček na adventním věnci a předáním vánočních přání pro maminky, které děti vyráběly již v průběhu týdne.

Dále jsme se přesunuli k tvoření. Připravena byla výroba andílka ze šišky a ozdobičky na stromeček z Primo hmoty, kterou si pak děti mohly ozdobit třpytkovými lepidly a flitry. K doplnění atmosféry opět zněly v pozadí vánoční koledy. Čas strávený ve školce je zachycen na následujících fotografiích.

1. Adventní posezení

V pátek 25. listopadu 2022 se k příležitosti 1. adventní neděle konala tradiční akce s názvem 1. Adventní posezení. Pozváni byli rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle v předvánočním čase.

Připravena pro ně byla výroba hvězdičky z chlupatých drátků a korálků, dále kokosová lucernička, kterou měli možnost si nazdobit různými tvary podle svých vlastních představ. K doplnění atmosféry zněly v pozadí vánoční koledy.

A jak to všechno dopadlo? To zjistíte na následujících fotografiích.

PUTOVÁNÍ DÝŇOVÉHO SKŘÍTKA

Tématiku období „Halloweenu“ a „Dušiček“ jsme v naší školce zakončili akcí s názvem Putování dýňového skřítka. Počasí naší výpravě bohužel nepřálo. Nejen, že se svět zahalil do mlhy, ale pro jistotu se k tomu všemu přidal i déšť, a tak jsme si dobrodružné putování vytvořili přímo ve školce.

V první části děti plnily různé překážky a úkoly. Zdolávaly bažinu na medvědích tlapkách, v jeskyni si vyzkoušely průlez stísněnými prostory a ohnivými kruhy, otestovaly svoji přesnou mušku srážením soudků a hodem na kruhy. S napětím, rozvahou a ctižádostí přeskakovaly a podlézaly překážky. Vyzkoušely si také, jaké je to ulovit si a namotat malého broučka na kolík, jak moc neposedná jsou semínka na lžičce. Za zvládnutí a zdolání jednotlivých činností dostávaly tajemné krabice, v nichž se skrývaly různé druhy podzimních plodů.

Nyní čekal na děti poslední nejnáročnější úkol, do kterého byli zapojeni i rodiče dětí. A to vyrobit si dýňového skřítka z dostupných přírodnin. A jak to celé dopadlo?

MEZI HŘÍBKY

V pátek se děti z naší školky společně s rodiči vydaly na hříbkovou výpravu. Během procházky parkem hledaly houby mezi smrky. Společnými silami poznávaly, jak se jmenují a určovaly, zda se daná houba může sníst nebo ne. Na slunném místě v parku připravily domečky pro ježky a v průběhu další cesty plnily různé úkoly – podlézání, přeskok, prolézání kruhy,slalom mezi hřiby a podběh pod lanem.

Během návratu k MŠ sbíraly červeně zbarvené listy. Na chodníku terasy totiž smutně koukaly černobílé houby. Hříbku daly barvu pomocí kaštanů a muchomůrku oživily listy. Sluníčko svítilo, vítr mírně foukal a nechyběla ani malá odměna. Atmosféru celé akce dokreslují následující fotografie.

MEZI MUCHOMŮRKAMI

V MŠ jsme se s dětmi věnovali houbaření a houbám.  Děti se seznámily s jedlými druhy, ale také s nejedlými a jedovatými.  Nejvíce času jsme si povídali právě o Muchomůrce červené, která v tomto období zdobí les a nyní i naši školku. Děti společnými silami nasbíraly mech v parku, vyrobily muchomůrky a vytvořily tak palouček plný těchto nepřehlédnutelných červených hub.