Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ » Akce a projekty MŠ 2022-2023

Jarní cesta se zvířátky

Za slunečného počasí se děti z naší školky vydaly společně s rodiči na jarní procházku. Během cesty se postupně seznamovaly se zvířátky, která můžeme v našem parku najít a současně plnily různé úkoly.

Zahrály si na veverku, kdy stavěly hnízdo, hledaly jí vhodnou potravu skládáním rozstříhaného obrázku. Vyzkoušely si, jak náročné je pro pavouka uplést pavučinu. Přeskokem a podlézáním si připomenuly, jak ryby proplouvají různými překážkami. Sledovaly kachny a pokoušely se o jejich chůzi ve dřepu, také chůzi na medvědích tlapkách. Dalším nepřehlédnutým živočichem v parku jsou pávi, takže na děti čekaly lžičky s míčkem a děti nacvičovaly jejich kroky. Na louce u dřevěné veverky sledovaly drobný hmyz – slunéčka sedmitečná a ruměnice pospolné. Měly možnost si vyzkoušet i podběh pod lanem.

Svoji výpravu nemohly zakončit nikde jinde než v našem zoo koutku u koz, kde je potrápila neposedná kůzlátka. Zde stavěly z kostek zavěšených na provázku věže. A na závěr za splněné úkoly děti dostaly náležitou odměnu. 

MASOPUSTNÍ VESELICE

Poslední dva týdny jsme si společně s dětmi povídali o masopustu. Nejen jak ho lidé slavili a drželi v dávných dobách, ale jak ho prožíváme my dnes.   A tak se akce, která se konala v pátek 10. 2. 2023, nemohla jmenovat jinak než „Masopustní veselice“.

Děti si vyzkoušely tanec podle hudby, zahrály si oblíbenou „židličkovanou“ a nezapomněly také soutěžit. Vyzkoušely si hod na cíl, zdolat překážkovou dráhu, chůzi s míčkem na lžičce, dětský kroket i namotat předmět upevněný na provázku na dřevěný kolík.

Za splněné aktivity na ně čekala náležitá odměna, a to pár lesklých drahokamů z pokladnice princezny.

2. Adventní posezení

S příchodem 4. adventní neděle se v pátek 16. prosince konala tradiční akce s názvem 2. Adventní posezení. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle a naladili se tak na Vánoce.

Po společném přivítání jsme akci zahájili zapálením svíček na adventním věnci a předáním vánočních přání pro maminky, které děti vyráběly již v průběhu týdne.

Dále jsme se přesunuli k tvoření. Připravena byla výroba andílka ze šišky a ozdobičky na stromeček z Primo hmoty, kterou si pak děti mohly ozdobit třpytkovými lepidly a flitry. K doplnění atmosféry opět zněly v pozadí vánoční koledy. Čas strávený ve školce je zachycen na následujících fotografiích.

1. Adventní posezení

V pátek 25. listopadu 2022 se k příležitosti 1. adventní neděle konala tradiční akce s názvem 1. Adventní posezení. Pozváni byli rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle v předvánočním čase.

Připravena pro ně byla výroba hvězdičky z chlupatých drátků a korálků, dále kokosová lucernička, kterou měli možnost si nazdobit různými tvary podle svých vlastních představ. K doplnění atmosféry zněly v pozadí vánoční koledy.

A jak to všechno dopadlo? To zjistíte na následujících fotografiích.

PUTOVÁNÍ DÝŇOVÉHO SKŘÍTKA

Tématiku období „Halloweenu“ a „Dušiček“ jsme v naší školce zakončili akcí s názvem Putování dýňového skřítka. Počasí naší výpravě bohužel nepřálo. Nejen, že se svět zahalil do mlhy, ale pro jistotu se k tomu všemu přidal i déšť, a tak jsme si dobrodružné putování vytvořili přímo ve školce.

V první části děti plnily různé překážky a úkoly. Zdolávaly bažinu na medvědích tlapkách, v jeskyni si vyzkoušely průlez stísněnými prostory a ohnivými kruhy, otestovaly svoji přesnou mušku srážením soudků a hodem na kruhy. S napětím, rozvahou a ctižádostí přeskakovaly a podlézaly překážky. Vyzkoušely si také, jaké je to ulovit si a namotat malého broučka na kolík, jak moc neposedná jsou semínka na lžičce. Za zvládnutí a zdolání jednotlivých činností dostávaly tajemné krabice, v nichž se skrývaly různé druhy podzimních plodů.

Nyní čekal na děti poslední nejnáročnější úkol, do kterého byli zapojeni i rodiče dětí. A to vyrobit si dýňového skřítka z dostupných přírodnin. A jak to celé dopadlo?

MEZI HŘÍBKY

V pátek se děti z naší školky společně s rodiči vydaly na hříbkovou výpravu. Během procházky parkem hledaly houby mezi smrky. Společnými silami poznávaly, jak se jmenují a určovaly, zda se daná houba může sníst nebo ne. Na slunném místě v parku připravily domečky pro ježky a v průběhu další cesty plnily různé úkoly – podlézání, přeskok, prolézání kruhy,slalom mezi hřiby a podběh pod lanem.

Během návratu k MŠ sbíraly červeně zbarvené listy. Na chodníku terasy totiž smutně koukaly černobílé houby. Hříbku daly barvu pomocí kaštanů a muchomůrku oživily listy. Sluníčko svítilo, vítr mírně foukal a nechyběla ani malá odměna. Atmosféru celé akce dokreslují následující fotografie.

MEZI MUCHOMŮRKAMI

V MŠ jsme se s dětmi věnovali houbaření a houbám.  Děti se seznámily s jedlými druhy, ale také s nejedlými a jedovatými.  Nejvíce času jsme si povídali právě o Muchomůrce červené, která v tomto období zdobí les a nyní i naši školku. Děti společnými silami nasbíraly mech v parku, vyrobily muchomůrky a vytvořily tak palouček plný těchto nepřehlédnutelných červených hub.