Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ » Akce a projekty MŠ 2021-2022

INDIÁNSKÁ STEZKA

V pátek 10. 6. 2022 byl ve školce den ve znamení Indiánské stezky. Deštivé počasí ráno příliš nepřálo, ale děti se nenechaly zastrašit a tmavé mraky společnými silami rozehnaly rytmickou indiánskou říkankou. Akce tak mohla začít a uskutečnit se venku v parku.

Děti v průběhu cesty parkem zdolávaly různé překážky, se kterými se Indiáni v dřívějších dobách potýkali. Děti sbíraly šišky, stavěly terč a zkoušely se do něj trefit. Prolézaly stísněnými prostory, ohnivými kruhy a přeskakovaly různě vysoké překážky. Vyzkoušely si proběhnout pod lanem, které se točí. Poslouchaly zvuky přírody, házely kroužky na cíl.

Zbytek cesty si pak vyzkoušel každý sám. Na určené místo měly děti donést v krabičce veškeré přírodniny, které cestou potkaly.  A z těchto přírodnin pak s dopomocí rodičů vyráběly indiánský náhrdelník. Odměnou pak byl kouzelný ptáček, který dohlíží na to, aby jeho nositel dodržoval Indiánské sedmero. Atmosféra akce je zachycena na následujících fotkách.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

V pátek jsme si s dětmi a jejich rodiči připomněli jarní lidovou tradici – Otvírání studánek. V parku žádnou studánku nemáme, ale my se malinko přizpůsobili a vystačili si s potůčkem.

Naše akce začala malou procházkou parkem s několika úkoly. Děti prolézaly kruhy, lezly tunelem, přeskakovaly a podlézaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem a sbíraly přírodniny.

Poté jsme se přesunuli k potůčku, u kterého si děti s pomocí rodičů vyrobili lodičku z nasbíraných přírodnin. Pustili ji po proudu a přinesli tak vodě dary. Společně s vodní vílou odemkli vodu v potoce, pronesli říkadlo, aby voda byla stále čistá a chránila od bídy a nemocí. A na závěr na ně čekala malá odměna, ukrytá poblíž potoka. Na náladu a zážitky se můžete podívat na následujících fotografiích.

ODEMYKANÍ JARA

V pátek 18. března 2022 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na první jarní procházku s úkoly, abychom našli klíč, který nám odemkne jaro.  Po dobu celé akce děti provázela jarní víla, která pro ně připravila pohybové, kreslící a tvořivé úkoly.

Na cestě parkem děti kreslily jaké jé počasí, jak vypadají stromy. Dále broučky, které jsme potkaly a co všechno slyšely. Aby se trochu zahřály, prolézaly obručemi, probíhaly slalom mezi stromy, přeskakovaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem. Hlavičky potrápily hledáním přírodnin v parku v konkrétních barvách (červená, hnědá, žlutá a zelená). Na terase školky vyráběly veselé panáčky – Piliňáčky. Všechny dané úkoly děti hravě splnily. Z přírodnin nám vznikla veselá paleta barev, panáčci Piliňáčci zvesela vykoukli na svět.  A klíč, který nám odemkne jaro, jsme společnými silami objevili. Společně s ním i malý jarní dáreček. Jaro tak může v plné parádě přijít.  Na atmosféru celé akce se můžete podívat na fotografiích níže

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

V pátek 19. listopadu 2021 jsme se s dětmi a jejich rodiči vydali na poslední společnou procházku podzimní přírodou. Naším cílem bylo uložit ke spánku zvířátka a broučky a přivítat období zimy a blížící se dobu Adventu.

Děti nejprve pomohly veverce nasbírat dostatečnou zásobu šišek, a protože jsou stejně neposedné jako naše veverušky v parku, vytvořily z nich terč a vyzkoušely si hod na cíl. Dále vystavěly ze spadaného listí hromádky pro ježky, aby se mohly pěkně zachumlat a v klidu spát. Jako pavoučci prolézali různými skulinami. Vyzkoušely si, jak fungují mravenci v mraveništi. Zjistily, jak důležité je pravidlo počkat, až na mě přijde řada. Projevily velkou odvahu, stejně jako všichni broučci, berušky a další hmyz, když prolétává oknem, které se zavírá – naše děti probíhaly pod točícím se lanem.

Na závěr všichni společnými silami vytvořili z dostupných přírodnin postýlku pro broučky a řekli uspávací říkanku. Broučky jsme uspali a zima tak může přijít

Konstruktivní tvoření

Děti z Mateřské školy při Dětské léčebně Křetín se v průběhu roku velice rády a často vrací ke konstruktivním stavebnicím Seva a Pony, které nám věnovala Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.

Během ranních her děti zkouší sestavovat různé stroje a pomůcky k činnostem. Učí se spolupracovat, domlouvat se a pomáhat si. A tak jsme si dny v mateřské škole zpestřili novými kousky ze stavebnic. Dětem se podařilo sestrojit motorku, funkční tříkolku, kočárek i originální sekačku.

Konstruktivní tvoření