Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ » Akce a projekty MŠ 2019-2020

Indiánská stezka

Indiánská stezka

V pátek 5. 6. 2020 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na indiánskou stezku. Počasí k nám ale nebylo příznivě nakloněno, a tak jsme se před deštěm ukryli ve spodní části naší MŠ a na terase.

Hlavním cílem stezky bylo získat text indiánské písně a zazpívat ji u ohně. Děti si vyzkoušely pokus se studenou a teplou vodou, přebrodění řeky v klidném tempu a v případě nebezpečí, pozorovaly brouky i květiny. Vyzkoušely si, jak bystrou mají mysl a jak rychlý je jejich postřeh. Trénovaly jízdu na koni a pletly pavučinu přátelství.

Indiánská píseň v závěru akce u ohně několikrát zazněla a děti dostaly indiánský poklad.

Masopustní veselice

Masopustní veselice

V závěrečném týdnu aktuálního pobytu dětí v mateřské škole jsme se věnovali tradici masopustu. A tak v pátek 21. února 2020 proběhla tradiční akce Masopustní veselice. Na akci byl pozván i doprovod dětí. Děti měly možnost obléknout si jakoukoliv masku, nebylo to však podmínkou.

Během dopoledne vítala děti paní učitelka převlečená za princeznu. Po svačince do mateřské školy zavítal i zmíněný doprovod dětí a samotná akce tak mohla začít.

Po uvítání všech byla Masopustní veselice zahájena veselým tancem, po kterém následovala hra soustředěná především na postřeh a rychlost – židličkovaná. Byla doprovázena veselým smíchem, ale i na slzičky došlo. Některým dětem bylo líto, že se nestihly posadit a vypadly tak ze hry. Další úkol prověřil sluch dětí. Zazněl zvuk krájení nožem, struhadla, pískot varné konvice, umývání nádobí i zvuk odšťavňovače. Dále proběhlo několik soutěží – děti a jejich doprovod si vyzkoušely kroket, opičí dráhu i závod na medvědích tlapkách.

Na závěr dopoledne měly děti možnost ukázat svým rodičům oblíbené hračky a společně si malou chvíli pohrát. Veselá nálada, smích a celková atmosféra akce je k vidění na následujících fotografiích.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření

Pátek 15. 11. 2019 byl ve znamení mimořádného dne, kdy činnosti v mateřské škole neprobíhají tak, jak jsou děti zvyklé. Ponuré podzimní dny jsme projasnili malým podzimním tvořením, při kterém děti zjistily, že i obyčejná šiška se může proměnit v neobyčejnou věc.

Akce byla zahájena společným pozdravením se a malým rozehřátím v podobě skákání s písničkou. Poté se děti společně s rodiči rozptýlily po prostorách MŠ. Měly možnost vytvořit si malého podzimního skřítka ze šišek a dalších plodů podzimu. A také mohly ukázat rodičům oblíbené hračky a knížky.

Průběh akce zachycují následující fotografie.

Skřítkovská výprava

Skřítkovská výprava

V pátek 18. 10. 2019 byl den ve znamení Skřítkovské výpravy. Na akci byli pozváni rodiče dětí a také jejich mladší sourozenci. Všichni jsme se sešli chvíli před 10. hodinou na terase naší školičky, kde jsme se společně pozdravili a uvítali. Naše náročná výprava tak mohla začít.

Prvním úkolem bylo pomoci pavoučkům uklidit jejich pavučinky od prachu. Prolézání připravených pavučin dalo některým dětem zabrat, ale všechny se s tím bravurně popraly. Dále jsme pokračovali procházkou ke staré vysoké borovici, kde si děti vyzkoušely jaké to je sbírat jehličím zapadané šišky. Následně zkoušely hod šiškou na cíl. Chvíli trvalo, než se dětem podařilo seřadit se a zorganizovat. Za malou chvíli svištělo vzduchem několik šišek. Velká většina z nich zasáhla cíl – jeden z kruhů.

Protože podzim patří mezi chladnější období, zahřáli jsme se malým proběhnutím k dalším úkolům. U hřiště děti stavěly pro malé skřítky domečky z kamínků, také si zkusily chytit broučka – namotat korálky na tyčku. Poté sbíraly společně zajímavě zbarvené listy, z nichž potom sestavovaly různé obrazce i obrázky.

Hlavním a zároveň nejvíce náročným úkolem bylo připravit pro ptáčky, kteří neodletěli do teplých krajin, budky. Protože úkol byl náročný především na bezpečnost, aktivní byli více rodiče dětí. Společnými silami po usilovném zatloukání hřebíků se dané budky podařilo sestavit.

Na celkovou atmosféru akce, a také na to, jak se dětem dařilo a jak je dané činnosti bavily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

Podzimní procházka

Podzimní procházka

Zářijový pobyt v MŠ jsme v pátek 27. 9. 2019 zakončili společnou Podzimní procházkou s úkoly. Na tuto akci byl pozván i doprovod dětí. Počasí nás ráno vítalo deštěm, ale během dopoledně se umoudřilo a umožnilo nám tak plánovanou procházku zrealizovat.

Všichni jsme se sešli na terase u naší MŠ, kde jsme se společně přivítali písničkou. Odtud naše kroky vedly ke smrkům, kde děti čekal zahřívací úkol. Nasbírat popadané šišky na hromadu a později z nich společnými silami sestavit terč, na který si děti vyzkoušely hodit kroužky. Naše kroky potom směřovaly po cestě k rybníku, u kterého si děti ověřily, co všechno zjistily během pobytu v parku v uplynulých dnech. Společně pojmenovávaly dané přírodniny a chvíli na to si vyzkoušely, jakou mají paměť. Vše totiž zmizelo pod šátkem. Další zastávka naší procházky na louce u veverky prověřila mrštnost a rychlost všech dětí. Jejich úkolem bylo proběhnout pod točícím se lanem. I když lano některé lehce zasáhlo, děti to nevzdávaly a zkoušely proběhnout vesele a směle pořád dokola.

Procházka byla zakončena zapeklitým úkolem. Děti, vybavené krabičkami a lístečkem s instrukcí, se společně s rodiči vydaly hledat přírodninu podle určené barvy. Měly najít něco černého, hnědého, červeného, žlutého, zeleného a taky netypické pro podzim – něco modrého. Děti se dané aktivity nezalekly a za malou chviličku se sešly s plnými krabičkami. Z přinesených přírodnin nakonec sestavily obrázek.

Co modrého se v přírodě nachází? Odpověď a také celkovou atmosféru společného dopoledne najdete na následujících fotografiích.