Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ

1. Skřítkovská výprava

Poslední týden jsme si ve školce s dětmi povídali o přicházejícím podzimu, o malých změnách v přírodě, o tzv. Babím létu. A tak jsme se v pátek 22. 9. 2023 společně s rodiči vydali na 1. skřítkovskou výpravu, jejímž hlavním úkolem bylo otevřít bránu podzimu a objevit kouzlo barev v přírodě.

Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno několik úkolů. Kreslili stav počasí, hledali ztracené kousky obrazů, přeskakovaly a podlézaly různé překážky, probíhaly pod točícím se lanem. Vyzkoušely si prolézání skrz různě velké kruhy i chůzi po medvědích tlapkách. V závěru akce dostali krabičku, do níž uložili přírodniny různých barev. Takto připravenými barvami si každý zkusil namalovat obrázek. Bránu podzimu jsme díky splněným úkolům odemkli. Zda podzim skutečně přišel, zjistíte pohledem z okna, a jak se daná akce podařila, můžete shlédnout na přiložených fotografiích.

Vodní hrátky

V pátek 30. 6. 2023 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči přesvědčili, že vodu si lze užít i jinak než k umývání a ke koupání. Byl to den ve znamení akceVodní hrátky.

Na začátku bylo potřeba prvně nanosit vodu do připravených kbelíků, do čehož se všichni pustili s nadšením a velkou energií. A potom už nastal čas kouzlení a hrátek.

Vyzkoušeli si vodou namalovat obrázky, vytvořit duhu z bonbónů Skittles, prostrčit několik špejlí sáčkem plným vody (přesto voda nevytekla). Na závěr také vyrobit barevnou lávovou lampu, kterou si mohli odnést domů. Jak se jim den líbil, a jak se jim vše dařilo, dokumentují následující fotografie.

Pirátská výprava

Pirátská výprava

V pátek 3. 6. 2023 se v rámci oslavy Dne dětí konala akce s názvem Pirátská výprava. Děti si společně s rodiči vyzkoušely, jaké to je být pirátem. Byla pro ně připravena trasa s úkoly a v jejím cíli čekala odměna v podobě pokladu, který mimo mořských řas a pár perel obsahoval pírko zlaté sovy, jenž snese na piráty prokletí moudrosti a pravdomluvnosti.

               Na startu děti čekal velmi zapeklitý úkol, a to nanosit vodu přes překážky tak, aby pirátský koráb mohl vyplout vstříc novým dobrodružstvím. Poté děti projevily své soustředění. Nosily míček na lžičce kolem kuželů. Ukázaly svou odvahu, když vlezly do tajemné jeskyně a dokázaly říct, jaký poklad ukrývaly nalezené plechovky uvnitř. Projevily odhad a přesnou mušku zasáhnutím lodi, kterou chtěly ukořistit (házení kroužků na cíl). Neslyšně se pohybovaly krajinou a svou mrštnost a rychlost dokázaly během pod točícím se lanem. Na závěr vyráběly lodičku z přírodnin, kterou pak po jejím pojmenování pustily vyplout.

               Počasí nám přálo, sluníčko svítilo na cestu a všichni malí piráti zdolali nelehké úkoly s úsměvem a vysloužili pro sebe odměnu. Atmosféra celé akce je zachycena na následujících fotografiích.

Čarodějnický rej

Pátek 28. 4. 2023 byl ve znamení Čarodějnického reje. Děti měly možnost přijít v masce a společně s rodiči si venku zasoutěžit, plnit úkoly a uvařit kouzelný lektvar.

Na začátku akce děti potrápil zapeklitý úkol – opravit střechu perníkové chaloupky. Chvíli trvalo, než se všichni našli a zkoordinovali, ale chaloupka s perníky na střeše nakonec stála. Následovaly úkoly, které prověřily zdatnost, vytrvalost a odvahu malých čarodějů a čarodějek. Děti zdolaly různé překážky, prolézaly tunelem, létaly na koštěti. V tajemné sluji pohmatem poznávaly, co se ve tmě ukrývá, sbíraly brouky a různé byliny.

Na závěr akce pronesly kouzelné zaříkávadlo a uvařily lektvary. Na průběh a atmosféru celé akce se můžete podívat na následujících fotografiích.

Jarní procházka

Na pátek 14. 4. 2023 se děti z naší MŠ společně s rodiči těšily na akci zvanou Jarní procházka. Počasí jim ale vůbec nepřálo, protože za okny venku vydatně pršelo.  Dopoledne se nakonec uskutečnilo uvnitř MŠ s pozměněnou tématikou. Místo procházky děti soutěžily a tvořily – pomáhaly Dešťové víle zastavit déšť.

Po společném přivítání si vyzkoušely chůzi po laně a přeskok přes něj. Na medvědích tlapkách si potrénovaly koordinaci těla. Přemisťovaly se pomocí dvou podložek. Společně si zahrály hru Dešťové kapičky a zašily mraky (provlékání provázku připravenou destičkou). Svou obratnost otestovaly na opičí dráze, srážením pyramidy a vedením míčku po určené trase.  Také potrápily svůj sluch, neboť poznávaly různé zvuky s tématikou vody.

V závěru akce proběhlo tvoření talismanů Dešťové víly. Z připravené hmoty tvarovaly předměty podle své fantazie, které ozdobily barevnými flitry a korálky. Na průběh celé akce se můžete podívat zde.

Jarní cesta se zvířátky

Za slunečného počasí se děti z naší školky vydaly společně s rodiči na jarní procházku. Během cesty se postupně seznamovaly se zvířátky, která můžeme v našem parku najít a současně plnily různé úkoly.

Zahrály si na veverku, kdy stavěly hnízdo, hledaly jí vhodnou potravu skládáním rozstříhaného obrázku. Vyzkoušely si, jak náročné je pro pavouka uplést pavučinu. Přeskokem a podlézáním si připomenuly, jak ryby proplouvají různými překážkami. Sledovaly kachny a pokoušely se o jejich chůzi ve dřepu, také chůzi na medvědích tlapkách. Dalším nepřehlédnutým živočichem v parku jsou pávi, takže na děti čekaly lžičky s míčkem a děti nacvičovaly jejich kroky. Na louce u dřevěné veverky sledovaly drobný hmyz – slunéčka sedmitečná a ruměnice pospolné. Měly možnost si vyzkoušet i podběh pod lanem.

Svoji výpravu nemohly zakončit nikde jinde než v našem zoo koutku u koz, kde je potrápila neposedná kůzlátka. Zde stavěly z kostek zavěšených na provázku věže. A na závěr za splněné úkoly děti dostaly náležitou odměnu. 

MASOPUSTNÍ VESELICE

Poslední dva týdny jsme si společně s dětmi povídali o masopustu. Nejen jak ho lidé slavili a drželi v dávných dobách, ale jak ho prožíváme my dnes.   A tak se akce, která se konala v pátek 10. 2. 2023, nemohla jmenovat jinak než „Masopustní veselice“.

Děti si vyzkoušely tanec podle hudby, zahrály si oblíbenou „židličkovanou“ a nezapomněly také soutěžit. Vyzkoušely si hod na cíl, zdolat překážkovou dráhu, chůzi s míčkem na lžičce, dětský kroket i namotat předmět upevněný na provázku na dřevěný kolík.

Za splněné aktivity na ně čekala náležitá odměna, a to pár lesklých drahokamů z pokladnice princezny.

2. Adventní posezení

S příchodem 4. adventní neděle se v pátek 16. prosince konala tradiční akce s názvem 2. Adventní posezení. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle a naladili se tak na Vánoce.

Po společném přivítání jsme akci zahájili zapálením svíček na adventním věnci a předáním vánočních přání pro maminky, které děti vyráběly již v průběhu týdne.

Dále jsme se přesunuli k tvoření. Připravena byla výroba andílka ze šišky a ozdobičky na stromeček z Primo hmoty, kterou si pak děti mohly ozdobit třpytkovými lepidly a flitry. K doplnění atmosféry opět zněly v pozadí vánoční koledy. Čas strávený ve školce je zachycen na následujících fotografiích.

1. Adventní posezení

V pátek 25. listopadu 2022 se k příležitosti 1. adventní neděle konala tradiční akce s názvem 1. Adventní posezení. Pozváni byli rodiče dětí, aby s námi strávili příjemné chvíle v předvánočním čase.

Připravena pro ně byla výroba hvězdičky z chlupatých drátků a korálků, dále kokosová lucernička, kterou měli možnost si nazdobit různými tvary podle svých vlastních představ. K doplnění atmosféry zněly v pozadí vánoční koledy.

A jak to všechno dopadlo? To zjistíte na následujících fotografiích.

PUTOVÁNÍ DÝŇOVÉHO SKŘÍTKA

Tématiku období „Halloweenu“ a „Dušiček“ jsme v naší školce zakončili akcí s názvem Putování dýňového skřítka. Počasí naší výpravě bohužel nepřálo. Nejen, že se svět zahalil do mlhy, ale pro jistotu se k tomu všemu přidal i déšť, a tak jsme si dobrodružné putování vytvořili přímo ve školce.

V první části děti plnily různé překážky a úkoly. Zdolávaly bažinu na medvědích tlapkách, v jeskyni si vyzkoušely průlez stísněnými prostory a ohnivými kruhy, otestovaly svoji přesnou mušku srážením soudků a hodem na kruhy. S napětím, rozvahou a ctižádostí přeskakovaly a podlézaly překážky. Vyzkoušely si také, jaké je to ulovit si a namotat malého broučka na kolík, jak moc neposedná jsou semínka na lžičce. Za zvládnutí a zdolání jednotlivých činností dostávaly tajemné krabice, v nichž se skrývaly různé druhy podzimních plodů.

Nyní čekal na děti poslední nejnáročnější úkol, do kterého byli zapojeni i rodiče dětí. A to vyrobit si dýňového skřítka z dostupných přírodnin. A jak to celé dopadlo?

MEZI HŘÍBKY

V pátek se děti z naší školky společně s rodiči vydaly na hříbkovou výpravu. Během procházky parkem hledaly houby mezi smrky. Společnými silami poznávaly, jak se jmenují a určovaly, zda se daná houba může sníst nebo ne. Na slunném místě v parku připravily domečky pro ježky a v průběhu další cesty plnily různé úkoly – podlézání, přeskok, prolézání kruhy,slalom mezi hřiby a podběh pod lanem.

Během návratu k MŠ sbíraly červeně zbarvené listy. Na chodníku terasy totiž smutně koukaly černobílé houby. Hříbku daly barvu pomocí kaštanů a muchomůrku oživily listy. Sluníčko svítilo, vítr mírně foukal a nechyběla ani malá odměna. Atmosféru celé akce dokreslují následující fotografie.

MEZI MUCHOMŮRKAMI

V MŠ jsme se s dětmi věnovali houbaření a houbám.  Děti se seznámily s jedlými druhy, ale také s nejedlými a jedovatými.  Nejvíce času jsme si povídali právě o Muchomůrce červené, která v tomto období zdobí les a nyní i naši školku. Děti společnými silami nasbíraly mech v parku, vyrobily muchomůrky a vytvořily tak palouček plný těchto nepřehlédnutelných červených hub.

INDIÁNSKÁ STEZKA

V pátek 10. 6. 2022 byl ve školce den ve znamení Indiánské stezky. Deštivé počasí ráno příliš nepřálo, ale děti se nenechaly zastrašit a tmavé mraky společnými silami rozehnaly rytmickou indiánskou říkankou. Akce tak mohla začít a uskutečnit se venku v parku.

Děti v průběhu cesty parkem zdolávaly různé překážky, se kterými se Indiáni v dřívějších dobách potýkali. Děti sbíraly šišky, stavěly terč a zkoušely se do něj trefit. Prolézaly stísněnými prostory, ohnivými kruhy a přeskakovaly různě vysoké překážky. Vyzkoušely si proběhnout pod lanem, které se točí. Poslouchaly zvuky přírody, házely kroužky na cíl.

Zbytek cesty si pak vyzkoušel každý sám. Na určené místo měly děti donést v krabičce veškeré přírodniny, které cestou potkaly.  A z těchto přírodnin pak s dopomocí rodičů vyráběly indiánský náhrdelník. Odměnou pak byl kouzelný ptáček, který dohlíží na to, aby jeho nositel dodržoval Indiánské sedmero. Atmosféra akce je zachycena na následujících fotkách.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

V pátek jsme si s dětmi a jejich rodiči připomněli jarní lidovou tradici – Otvírání studánek. V parku žádnou studánku nemáme, ale my se malinko přizpůsobili a vystačili si s potůčkem.

Naše akce začala malou procházkou parkem s několika úkoly. Děti prolézaly kruhy, lezly tunelem, přeskakovaly a podlézaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem a sbíraly přírodniny.

Poté jsme se přesunuli k potůčku, u kterého si děti s pomocí rodičů vyrobili lodičku z nasbíraných přírodnin. Pustili ji po proudu a přinesli tak vodě dary. Společně s vodní vílou odemkli vodu v potoce, pronesli říkadlo, aby voda byla stále čistá a chránila od bídy a nemocí. A na závěr na ně čekala malá odměna, ukrytá poblíž potoka. Na náladu a zážitky se můžete podívat na následujících fotografiích.

ODEMYKANÍ JARA

V pátek 18. března 2022 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na první jarní procházku s úkoly, abychom našli klíč, který nám odemkne jaro.  Po dobu celé akce děti provázela jarní víla, která pro ně připravila pohybové, kreslící a tvořivé úkoly.

Na cestě parkem děti kreslily jaké jé počasí, jak vypadají stromy. Dále broučky, které jsme potkaly a co všechno slyšely. Aby se trochu zahřály, prolézaly obručemi, probíhaly slalom mezi stromy, přeskakovaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem. Hlavičky potrápily hledáním přírodnin v parku v konkrétních barvách (červená, hnědá, žlutá a zelená). Na terase školky vyráběly veselé panáčky – Piliňáčky. Všechny dané úkoly děti hravě splnily. Z přírodnin nám vznikla veselá paleta barev, panáčci Piliňáčci zvesela vykoukli na svět.  A klíč, který nám odemkne jaro, jsme společnými silami objevili. Společně s ním i malý jarní dáreček. Jaro tak může v plné parádě přijít.  Na atmosféru celé akce se můžete podívat na fotografiích níže

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

V pátek 19. listopadu 2021 jsme se s dětmi a jejich rodiči vydali na poslední společnou procházku podzimní přírodou. Naším cílem bylo uložit ke spánku zvířátka a broučky a přivítat období zimy a blížící se dobu Adventu.

Děti nejprve pomohly veverce nasbírat dostatečnou zásobu šišek, a protože jsou stejně neposedné jako naše veverušky v parku, vytvořily z nich terč a vyzkoušely si hod na cíl. Dále vystavěly ze spadaného listí hromádky pro ježky, aby se mohly pěkně zachumlat a v klidu spát. Jako pavoučci prolézali různými skulinami. Vyzkoušely si, jak fungují mravenci v mraveništi. Zjistily, jak důležité je pravidlo počkat, až na mě přijde řada. Projevily velkou odvahu, stejně jako všichni broučci, berušky a další hmyz, když prolétává oknem, které se zavírá – naše děti probíhaly pod točícím se lanem.

Na závěr všichni společnými silami vytvořili z dostupných přírodnin postýlku pro broučky a řekli uspávací říkanku. Broučky jsme uspali a zima tak může přijít

Konstruktivní tvoření

Děti z Mateřské školy při Dětské léčebně Křetín se v průběhu roku velice rády a často vrací ke konstruktivním stavebnicím Seva a Pony, které nám věnovala Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.

Během ranních her děti zkouší sestavovat různé stroje a pomůcky k činnostem. Učí se spolupracovat, domlouvat se a pomáhat si. A tak jsme si dny v mateřské škole zpestřili novými kousky ze stavebnic. Dětem se podařilo sestrojit motorku, funkční tříkolku, kočárek i originální sekačku.

Konstruktivní tvoření

STEZKA INDIÁNŮ

V pátek 4. 6. 2021 se v rámci oslavy Dne dětí konala akce s názvem Stezka indiánů. Děti si společně s rodiči vyzkoušely, jaké to je být indiánem. Byla pro ně připravena trasa s úkoly a v jejím cíli čekala odměna v podobě balíčku, který mimo jiné obsahoval důležité modré pírko – pírko moudrosti (ten, kdo je vlastní, ví, co je pro člověka dobré a přínosné).

Děti na stezce projevily sílu bizona, obratnost a odvahu tygra, mrštnost hada a přesnost orla. Vyzkoušely si, jaké je to chodit na medvědích tlapách, s odvahou si pohladily hada a pavouky a mezi nimi poznávaly skryté věci v plechovkách. Vyzkoušely si jízdu na dřevěném koni, prolézaly a podlézaly překážky. Tajně ukořistily nepřátelskému kmeni sušené brouky schované ve sklenici a přidaly je do svých zásob. S velkým odhodláním a rychlostí proběhly pod točícím se lanem a házely na cíl.

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo na cestu a všichni malí indiáni s úsměvem, ale i se slzami, vztekem a odřeným kolenem, nakonec zvládli veškeré úkoly a vysloužili pro sebe odměnu. Atmosféra celé akce je zachycena na následujících fotografiích.

ČARODĚJNICKÝ REJ

V pátek 30. 4. 2021 se na terase naší MŠ a v jejím okolí konala akce s názvem Čarodějnický rej. Pro děti a jejich rodiče byla připravena trasa s úkoly, které by měla zvládnout každá poctivá čarodějnice nebo čaroděj.

Děti společnými silami uvařily šumivý lektvar, odhodlaně se pustily do tajemných plechovek u pavučiny, vesele létaly na koštěti i skákaly v pytli. S velkou vervou prohazovaly utkanou síť míčky. Nezalekly se ani překážkové dráhy, přeskoků a prolézání. S přesnou muškou hodily kroužek do cíle.

Všechny čarodějnice, které jednotlivé úkoly úspěšně zvládly, dostaly vyznamenání, jež je opravňuje k užívání čar a kouzel, vaření lektvarů a létání na koštěti – Řád Čarodějnice.

Na celkovou atmosféru našeho dopoledne ve školce se můžete podívat na následujících fotografiích.

PŘÍCHOD JARA

V průběhu měsíce března jsme se s dětmi v mateřské škole věnovali příchodu jara. Zkoumali jsme, co se v přírodě v tomto období děje. Sledovali jsme, jak sníh kolem mizí. Seznamovali jsme se s prvními jarními květinami. Vyhledávali jsme o nich informace v encyklopediích, pozorovali jsme je na obrázcích a hledali venku v přírodě. A protože se nám v parku narodila kůzlátka, zabrousili jsme malinko mezi zvířátka a jejich mláďátka. Kreslili jsme, lepili, tvořili a venku na procházkách v parku užívali prvních teplých paprsků sluníčka. Avšak ve finále nám zima ukázala, že jaru svou vládu jen tak lehce nepředá a zasypala okolí naší školičky sněhem. A my, ačkoliv jsme se celou dobu věnovali jaru, jsme si užili parádní koulovačku a postavili sněhuláka. Tímto jsme se snad se zimou definitivně rozloučili.

Adventní posezení

Adventní posezení

V pátek 11. prosince 2020 se k příležitosti 3. adventní neděle konala již tradiční akce s názvem Adventní posezení. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, aby s námi strávili kouzelné chvíle v předvánočním čase.

Připravena pro ně byla výroba sněhové vločky z chlupatých drátků a korálků, dále papírová hvězdička, kterou měli možnost si nazdobit podle svých vlastních představ. K dispozici byly pastelky, voskovky, prstové barvičky, třpytková lepidla.

A jak to všechno dopadlo? To zjistíte na následujících fotografiích.

PODZIMNÍ PROCHÁZKA

Podzimní procházka

V pátek 20. 11. 2020 se uskutečnila akce s názvem Podzimní procházka. Pozvali jsme rodiče dětí, aby se s námi vydali na malou procházku parkem, okořeněnou malými úkoly.

Jako první děti hledaly střípky vysypaných obrazů. Vítr si s nimi pohrál a rozfoukal je po louce hned vedle terasy MŠ. Děti ale mají bystré oči, a tak zmíněné střípky obrázků byly posbírané během chviličky a mohlo se skládat. Dále putovaly ke staré borovici, u které ze šišek vytvořily terč. Nastala usilovná bitva, kdo se trefí do jeho středu. Na parkovišti si vyzkoušely prolézt různě velikými obručemi a také slalom. Pod kaštany u rybníku, ze spadaných větviček a listí, společnými silami vytvořily domeček pro ježky a jiná zvířátka. Na louce u dřevěné veverky pak sbíraly různé listy, které pak společně poznávaly. Na závěr si vyzkoušely podlézt a přeskočit připravené překážky.

Na celou atmosféru společné procházky a také na to, jak se dětem jednotlivé úkoly dařily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Podzimní tvoření

V pátek 23. 10. 2020 se navzdory mlhavému počasí uskutečnila akce v MŠ s názvem Podzimní tvoření. Děti společně s rodiči měly možnost vyrobit si skřítka Podzimníčka z přírodnin, které jsme s dětmi sbírali během pobytů venku. A jako bonus pro ně byly nachystány ve spodní části MŠ hravé úkoly.

Děti se do všeho pustily s vervou, s nadšením tvořily, hrály si. A tak se během chvíle (s malou pomocí rodičů) za oknem naší školky objevili malí pozoruhodní skřítci.

Celková atmosféra i skřítci jsou k vidění na následujících fotografiích.

BABÍ LÉTO

V průběhu září jsme se v naší školce věnovali babímu létu. Nejprve jsme všichni společně zamávali vlaštovkám a popřáli jim šťastný let. V encyklopediích hledali směr jejich cesty, a abychom na ně nezapomněli, pár jsme si jich vyrobili z papíru. Na procházkách v parku jsme objevili a obdivovali krásné pavučiny v keřích a na stromech, a tak jsme si je i my uvnitř školky vyzkoušeli zamotat i nakreslit. Čas a chvíle strávené v MŠ nám utekly jako voda. Hráli jsme si, povídali a taky trochu cvičili, krásné i krušné chvilky jsme tu spolu zažili.

Indiánská stezka

Indiánská stezka

V pátek 5. 6. 2020 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na indiánskou stezku. Počasí k nám ale nebylo příznivě nakloněno, a tak jsme se před deštěm ukryli ve spodní části naší MŠ a na terase.

Hlavním cílem stezky bylo získat text indiánské písně a zazpívat ji u ohně. Děti si vyzkoušely pokus se studenou a teplou vodou, přebrodění řeky v klidném tempu a v případě nebezpečí, pozorovaly brouky i květiny. Vyzkoušely si, jak bystrou mají mysl a jak rychlý je jejich postřeh. Trénovaly jízdu na koni a pletly pavučinu přátelství.

Indiánská píseň v závěru akce u ohně několikrát zazněla a děti dostaly indiánský poklad.

Masopustní veselice

Masopustní veselice

V závěrečném týdnu aktuálního pobytu dětí v mateřské škole jsme se věnovali tradici masopustu. A tak v pátek 21. února 2020 proběhla tradiční akce Masopustní veselice. Na akci byl pozván i doprovod dětí. Děti měly možnost obléknout si jakoukoliv masku, nebylo to však podmínkou.

Během dopoledne vítala děti paní učitelka převlečená za princeznu. Po svačince do mateřské školy zavítal i zmíněný doprovod dětí a samotná akce tak mohla začít.

Po uvítání všech byla Masopustní veselice zahájena veselým tancem, po kterém následovala hra soustředěná především na postřeh a rychlost – židličkovaná. Byla doprovázena veselým smíchem, ale i na slzičky došlo. Některým dětem bylo líto, že se nestihly posadit a vypadly tak ze hry. Další úkol prověřil sluch dětí. Zazněl zvuk krájení nožem, struhadla, pískot varné konvice, umývání nádobí i zvuk odšťavňovače. Dále proběhlo několik soutěží – děti a jejich doprovod si vyzkoušely kroket, opičí dráhu i závod na medvědích tlapkách.

Na závěr dopoledne měly děti možnost ukázat svým rodičům oblíbené hračky a společně si malou chvíli pohrát. Veselá nálada, smích a celková atmosféra akce je k vidění na následujících fotografiích.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření

Pátek 15. 11. 2019 byl ve znamení mimořádného dne, kdy činnosti v mateřské škole neprobíhají tak, jak jsou děti zvyklé. Ponuré podzimní dny jsme projasnili malým podzimním tvořením, při kterém děti zjistily, že i obyčejná šiška se může proměnit v neobyčejnou věc.

Akce byla zahájena společným pozdravením se a malým rozehřátím v podobě skákání s písničkou. Poté se děti společně s rodiči rozptýlily po prostorách MŠ. Měly možnost vytvořit si malého podzimního skřítka ze šišek a dalších plodů podzimu. A také mohly ukázat rodičům oblíbené hračky a knížky.

Průběh akce zachycují následující fotografie.

Skřítkovská výprava

Skřítkovská výprava

V pátek 18. 10. 2019 byl den ve znamení Skřítkovské výpravy. Na akci byli pozváni rodiče dětí a také jejich mladší sourozenci. Všichni jsme se sešli chvíli před 10. hodinou na terase naší školičky, kde jsme se společně pozdravili a uvítali. Naše náročná výprava tak mohla začít.

Prvním úkolem bylo pomoci pavoučkům uklidit jejich pavučinky od prachu. Prolézání připravených pavučin dalo některým dětem zabrat, ale všechny se s tím bravurně popraly. Dále jsme pokračovali procházkou ke staré vysoké borovici, kde si děti vyzkoušely jaké to je sbírat jehličím zapadané šišky. Následně zkoušely hod šiškou na cíl. Chvíli trvalo, než se dětem podařilo seřadit se a zorganizovat. Za malou chvíli svištělo vzduchem několik šišek. Velká většina z nich zasáhla cíl – jeden z kruhů.

Protože podzim patří mezi chladnější období, zahřáli jsme se malým proběhnutím k dalším úkolům. U hřiště děti stavěly pro malé skřítky domečky z kamínků, také si zkusily chytit broučka – namotat korálky na tyčku. Poté sbíraly společně zajímavě zbarvené listy, z nichž potom sestavovaly různé obrazce i obrázky.

Hlavním a zároveň nejvíce náročným úkolem bylo připravit pro ptáčky, kteří neodletěli do teplých krajin, budky. Protože úkol byl náročný především na bezpečnost, aktivní byli více rodiče dětí. Společnými silami po usilovném zatloukání hřebíků se dané budky podařilo sestavit.

Na celkovou atmosféru akce, a také na to, jak se dětem dařilo a jak je dané činnosti bavily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

Podzimní procházka

Podzimní procházka

Zářijový pobyt v MŠ jsme v pátek 27. 9. 2019 zakončili společnou Podzimní procházkou s úkoly. Na tuto akci byl pozván i doprovod dětí. Počasí nás ráno vítalo deštěm, ale během dopoledně se umoudřilo a umožnilo nám tak plánovanou procházku zrealizovat.

Všichni jsme se sešli na terase u naší MŠ, kde jsme se společně přivítali písničkou. Odtud naše kroky vedly ke smrkům, kde děti čekal zahřívací úkol. Nasbírat popadané šišky na hromadu a později z nich společnými silami sestavit terč, na který si děti vyzkoušely hodit kroužky. Naše kroky potom směřovaly po cestě k rybníku, u kterého si děti ověřily, co všechno zjistily během pobytu v parku v uplynulých dnech. Společně pojmenovávaly dané přírodniny a chvíli na to si vyzkoušely, jakou mají paměť. Vše totiž zmizelo pod šátkem. Další zastávka naší procházky na louce u veverky prověřila mrštnost a rychlost všech dětí. Jejich úkolem bylo proběhnout pod točícím se lanem. I když lano některé lehce zasáhlo, děti to nevzdávaly a zkoušely proběhnout vesele a směle pořád dokola.

Procházka byla zakončena zapeklitým úkolem. Děti, vybavené krabičkami a lístečkem s instrukcí, se společně s rodiči vydaly hledat přírodninu podle určené barvy. Měly najít něco černého, hnědého, červeného, žlutého, zeleného a taky netypické pro podzim – něco modrého. Děti se dané aktivity nezalekly a za malou chviličku se sešly s plnými krabičkami. Z přinesených přírodnin nakonec sestavily obrázek.

Co modrého se v přírodě nachází? Odpověď a také celkovou atmosféru společného dopoledne najdete na následujících fotografiích.