Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů MŠ

Konstruktivní tvoření

Děti z Mateřské školy při Dětské léčebně Křetín se v průběhu roku velice rády a často vrací ke konstruktivním stavebnicím Seva a Pony, které nám věnovala Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.

Během ranních her děti zkouší sestavovat různé stroje a pomůcky k činnostem. Učí se spolupracovat, domlouvat se a pomáhat si. A tak jsme si dny v mateřské škole zpestřili novými kousky ze stavebnic. Dětem se podařilo sestrojit motorku, funkční tříkolku, kočárek i originální sekačku.

Konstruktivní tvoření

STEZKA INDIÁNŮ

V pátek 4. 6. 2021 se v rámci oslavy Dne dětí konala akce s názvem Stezka indiánů. Děti si společně s rodiči vyzkoušely, jaké to je být indiánem. Byla pro ně připravena trasa s úkoly a v jejím cíli čekala odměna v podobě balíčku, který mimo jiné obsahoval důležité modré pírko – pírko moudrosti (ten, kdo je vlastní, ví, co je pro člověka dobré a přínosné).

Děti na stezce projevily sílu bizona, obratnost a odvahu tygra, mrštnost hada a přesnost orla. Vyzkoušely si, jaké je to chodit na medvědích tlapách, s odvahou si pohladily hada a pavouky a mezi nimi poznávaly skryté věci v plechovkách. Vyzkoušely si jízdu na dřevěném koni, prolézaly a podlézaly překážky. Tajně ukořistily nepřátelskému kmeni sušené brouky schované ve sklenici a přidaly je do svých zásob. S velkým odhodláním a rychlostí proběhly pod točícím se lanem a házely na cíl.

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo na cestu a všichni malí indiáni s úsměvem, ale i se slzami, vztekem a odřeným kolenem, nakonec zvládli veškeré úkoly a vysloužili pro sebe odměnu. Atmosféra celé akce je zachycena na následujících fotografiích.

ČARODĚJNICKÝ REJ

V pátek 30. 4. 2021 se na terase naší MŠ a v jejím okolí konala akce s názvem Čarodějnický rej. Pro děti a jejich rodiče byla připravena trasa s úkoly, které by měla zvládnout každá poctivá čarodějnice nebo čaroděj.

Děti společnými silami uvařily šumivý lektvar, odhodlaně se pustily do tajemných plechovek u pavučiny, vesele létaly na koštěti i skákaly v pytli. S velkou vervou prohazovaly utkanou síť míčky. Nezalekly se ani překážkové dráhy, přeskoků a prolézání. S přesnou muškou hodily kroužek do cíle.

Všechny čarodějnice, které jednotlivé úkoly úspěšně zvládly, dostaly vyznamenání, jež je opravňuje k užívání čar a kouzel, vaření lektvarů a létání na koštěti – Řád Čarodějnice.

Na celkovou atmosféru našeho dopoledne ve školce se můžete podívat na následujících fotografiích.

PŘÍCHOD JARA

V průběhu měsíce března jsme se s dětmi v mateřské škole věnovali příchodu jara. Zkoumali jsme, co se v přírodě v tomto období děje. Sledovali jsme, jak sníh kolem mizí. Seznamovali jsme se s prvními jarními květinami. Vyhledávali jsme o nich informace v encyklopediích, pozorovali jsme je na obrázcích a hledali venku v přírodě. A protože se nám v parku narodila kůzlátka, zabrousili jsme malinko mezi zvířátka a jejich mláďátka. Kreslili jsme, lepili, tvořili a venku na procházkách v parku užívali prvních teplých paprsků sluníčka. Avšak ve finále nám zima ukázala, že jaru svou vládu jen tak lehce nepředá a zasypala okolí naší školičky sněhem. A my, ačkoliv jsme se celou dobu věnovali jaru, jsme si užili parádní koulovačku a postavili sněhuláka. Tímto jsme se snad se zimou definitivně rozloučili.

Adventní posezení

Adventní posezení

V pátek 11. prosince 2020 se k příležitosti 3. adventní neděle konala již tradiční akce s názvem Adventní posezení. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, aby s námi strávili kouzelné chvíle v předvánočním čase.

Připravena pro ně byla výroba sněhové vločky z chlupatých drátků a korálků, dále papírová hvězdička, kterou měli možnost si nazdobit podle svých vlastních představ. K dispozici byly pastelky, voskovky, prstové barvičky, třpytková lepidla.

A jak to všechno dopadlo? To zjistíte na následujících fotografiích.

PODZIMNÍ PROCHÁZKA

Podzimní procházka

V pátek 20. 11. 2020 se uskutečnila akce s názvem Podzimní procházka. Pozvali jsme rodiče dětí, aby se s námi vydali na malou procházku parkem, okořeněnou malými úkoly.

Jako první děti hledaly střípky vysypaných obrazů. Vítr si s nimi pohrál a rozfoukal je po louce hned vedle terasy MŠ. Děti ale mají bystré oči, a tak zmíněné střípky obrázků byly posbírané během chviličky a mohlo se skládat. Dále putovaly ke staré borovici, u které ze šišek vytvořily terč. Nastala usilovná bitva, kdo se trefí do jeho středu. Na parkovišti si vyzkoušely prolézt různě velikými obručemi a také slalom. Pod kaštany u rybníku, ze spadaných větviček a listí, společnými silami vytvořily domeček pro ježky a jiná zvířátka. Na louce u dřevěné veverky pak sbíraly různé listy, které pak společně poznávaly. Na závěr si vyzkoušely podlézt a přeskočit připravené překážky.

Na celou atmosféru společné procházky a také na to, jak se dětem jednotlivé úkoly dařily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Podzimní tvoření

V pátek 23. 10. 2020 se navzdory mlhavému počasí uskutečnila akce v MŠ s názvem Podzimní tvoření. Děti společně s rodiči měly možnost vyrobit si skřítka Podzimníčka z přírodnin, které jsme s dětmi sbírali během pobytů venku. A jako bonus pro ně byly nachystány ve spodní části MŠ hravé úkoly.

Děti se do všeho pustily s vervou, s nadšením tvořily, hrály si. A tak se během chvíle (s malou pomocí rodičů) za oknem naší školky objevili malí pozoruhodní skřítci.

Celková atmosféra i skřítci jsou k vidění na následujících fotografiích.

BABÍ LÉTO

V průběhu září jsme se v naší školce věnovali babímu létu. Nejprve jsme všichni společně zamávali vlaštovkám a popřáli jim šťastný let. V encyklopediích hledali směr jejich cesty, a abychom na ně nezapomněli, pár jsme si jich vyrobili z papíru. Na procházkách v parku jsme objevili a obdivovali krásné pavučiny v keřích a na stromech, a tak jsme si je i my uvnitř školky vyzkoušeli zamotat i nakreslit. Čas a chvíle strávené v MŠ nám utekly jako voda. Hráli jsme si, povídali a taky trochu cvičili, krásné i krušné chvilky jsme tu spolu zažili.

Indiánská stezka

Indiánská stezka

V pátek 5. 6. 2020 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na indiánskou stezku. Počasí k nám ale nebylo příznivě nakloněno, a tak jsme se před deštěm ukryli ve spodní části naší MŠ a na terase.

Hlavním cílem stezky bylo získat text indiánské písně a zazpívat ji u ohně. Děti si vyzkoušely pokus se studenou a teplou vodou, přebrodění řeky v klidném tempu a v případě nebezpečí, pozorovaly brouky i květiny. Vyzkoušely si, jak bystrou mají mysl a jak rychlý je jejich postřeh. Trénovaly jízdu na koni a pletly pavučinu přátelství.

Indiánská píseň v závěru akce u ohně několikrát zazněla a děti dostaly indiánský poklad.

Masopustní veselice

Masopustní veselice

V závěrečném týdnu aktuálního pobytu dětí v mateřské škole jsme se věnovali tradici masopustu. A tak v pátek 21. února 2020 proběhla tradiční akce Masopustní veselice. Na akci byl pozván i doprovod dětí. Děti měly možnost obléknout si jakoukoliv masku, nebylo to však podmínkou.

Během dopoledne vítala děti paní učitelka převlečená za princeznu. Po svačince do mateřské školy zavítal i zmíněný doprovod dětí a samotná akce tak mohla začít.

Po uvítání všech byla Masopustní veselice zahájena veselým tancem, po kterém následovala hra soustředěná především na postřeh a rychlost – židličkovaná. Byla doprovázena veselým smíchem, ale i na slzičky došlo. Některým dětem bylo líto, že se nestihly posadit a vypadly tak ze hry. Další úkol prověřil sluch dětí. Zazněl zvuk krájení nožem, struhadla, pískot varné konvice, umývání nádobí i zvuk odšťavňovače. Dále proběhlo několik soutěží – děti a jejich doprovod si vyzkoušely kroket, opičí dráhu i závod na medvědích tlapkách.

Na závěr dopoledne měly děti možnost ukázat svým rodičům oblíbené hračky a společně si malou chvíli pohrát. Veselá nálada, smích a celková atmosféra akce je k vidění na následujících fotografiích.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření

Pátek 15. 11. 2019 byl ve znamení mimořádného dne, kdy činnosti v mateřské škole neprobíhají tak, jak jsou děti zvyklé. Ponuré podzimní dny jsme projasnili malým podzimním tvořením, při kterém děti zjistily, že i obyčejná šiška se může proměnit v neobyčejnou věc.

Akce byla zahájena společným pozdravením se a malým rozehřátím v podobě skákání s písničkou. Poté se děti společně s rodiči rozptýlily po prostorách MŠ. Měly možnost vytvořit si malého podzimního skřítka ze šišek a dalších plodů podzimu. A také mohly ukázat rodičům oblíbené hračky a knížky.

Průběh akce zachycují následující fotografie.

Skřítkovská výprava

Skřítkovská výprava

V pátek 18. 10. 2019 byl den ve znamení Skřítkovské výpravy. Na akci byli pozváni rodiče dětí a také jejich mladší sourozenci. Všichni jsme se sešli chvíli před 10. hodinou na terase naší školičky, kde jsme se společně pozdravili a uvítali. Naše náročná výprava tak mohla začít.

Prvním úkolem bylo pomoci pavoučkům uklidit jejich pavučinky od prachu. Prolézání připravených pavučin dalo některým dětem zabrat, ale všechny se s tím bravurně popraly. Dále jsme pokračovali procházkou ke staré vysoké borovici, kde si děti vyzkoušely jaké to je sbírat jehličím zapadané šišky. Následně zkoušely hod šiškou na cíl. Chvíli trvalo, než se dětem podařilo seřadit se a zorganizovat. Za malou chvíli svištělo vzduchem několik šišek. Velká většina z nich zasáhla cíl – jeden z kruhů.

Protože podzim patří mezi chladnější období, zahřáli jsme se malým proběhnutím k dalším úkolům. U hřiště děti stavěly pro malé skřítky domečky z kamínků, také si zkusily chytit broučka – namotat korálky na tyčku. Poté sbíraly společně zajímavě zbarvené listy, z nichž potom sestavovaly různé obrazce i obrázky.

Hlavním a zároveň nejvíce náročným úkolem bylo připravit pro ptáčky, kteří neodletěli do teplých krajin, budky. Protože úkol byl náročný především na bezpečnost, aktivní byli více rodiče dětí. Společnými silami po usilovném zatloukání hřebíků se dané budky podařilo sestavit.

Na celkovou atmosféru akce, a také na to, jak se dětem dařilo a jak je dané činnosti bavily, se můžete podívat na následujících fotografiích.

Podzimní procházka

Podzimní procházka

Zářijový pobyt v MŠ jsme v pátek 27. 9. 2019 zakončili společnou Podzimní procházkou s úkoly. Na tuto akci byl pozván i doprovod dětí. Počasí nás ráno vítalo deštěm, ale během dopoledně se umoudřilo a umožnilo nám tak plánovanou procházku zrealizovat.

Všichni jsme se sešli na terase u naší MŠ, kde jsme se společně přivítali písničkou. Odtud naše kroky vedly ke smrkům, kde děti čekal zahřívací úkol. Nasbírat popadané šišky na hromadu a později z nich společnými silami sestavit terč, na který si děti vyzkoušely hodit kroužky. Naše kroky potom směřovaly po cestě k rybníku, u kterého si děti ověřily, co všechno zjistily během pobytu v parku v uplynulých dnech. Společně pojmenovávaly dané přírodniny a chvíli na to si vyzkoušely, jakou mají paměť. Vše totiž zmizelo pod šátkem. Další zastávka naší procházky na louce u veverky prověřila mrštnost a rychlost všech dětí. Jejich úkolem bylo proběhnout pod točícím se lanem. I když lano některé lehce zasáhlo, děti to nevzdávaly a zkoušely proběhnout vesele a směle pořád dokola.

Procházka byla zakončena zapeklitým úkolem. Děti, vybavené krabičkami a lístečkem s instrukcí, se společně s rodiči vydaly hledat přírodninu podle určené barvy. Měly najít něco černého, hnědého, červeného, žlutého, zeleného a taky netypické pro podzim – něco modrého. Děti se dané aktivity nezalekly a za malou chviličku se sešly s plnými krabičkami. Z přinesených přírodnin nakonec sestavily obrázek.

Co modrého se v přírodě nachází? Odpověď a také celkovou atmosféru společného dopoledne najdete na následujících fotografiích.