Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Aktuality

Aktuality

Putování po krajích ČR

Přichází poslední dny školního roku a žáci, kteří nastupují v tomto závěru na léčebný pobyt, již mají učivo probrané, učebnice odevzdané, známky uzavřené. Jak bývá zvykem, volíme pro ně aktivity a činnosti, které u nich rozvíjí kompetence komunikativní, pracovní, sociální a kompetence k řešení problémů. V každém roce se snažíme vybrat jiné téma a pomocí nenásilných aktivit je […]

Celý text »

Červen 2022

Celý text »

INDIÁNSKÁ STEZKA

V pátek 10. 6. 2022 byl ve školce den ve znamení Indiánské stezky. Deštivé počasí ráno příliš nepřálo, ale děti se nenechaly zastrašit a tmavé mraky společnými silami rozehnaly rytmickou indiánskou říkankou. Akce tak mohla začít a uskutečnit se venku v parku. Děti v průběhu cesty parkem zdolávaly různé překážky, se kterými se Indiáni v dřívějších dobách potýkali. Děti […]

Celý text »

Květen 2022

Celý text »

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

V pátek jsme si s dětmi a jejich rodiči připomněli jarní lidovou tradici – Otvírání studánek. V parku žádnou studánku nemáme, ale my se malinko přizpůsobili a vystačili si s potůčkem. Naše akce začala malou procházkou parkem s několika úkoly. Děti prolézaly kruhy, lezly tunelem, přeskakovaly a podlézaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem a […]

Celý text »