Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Putování po krajích ČR

Přichází poslední dny školního roku a žáci, kteří nastupují v tomto závěru na léčebný pobyt, již mají učivo probrané, učebnice odevzdané, známky uzavřené. Jak bývá zvykem, volíme pro ně aktivity a činnosti, které u nich rozvíjí kompetence komunikativní, pracovní, sociální a kompetence k řešení problémů. V každém roce se snažíme vybrat jiné téma a pomocí nenásilných aktivit je žákům přiblížit. Pro letošní rok jsme zvolili „Putování po krajích ČR“. Žáci si na začátku vylosovali jeden ze čtyř vybraných krajů a pokoušeli se jej co nejlépe zpracovat do mapy a z dostupných informací sestavit prezentaci.  Jejich prostřednictvím měli přiblížit tento kraj ostatním žákům. Každé družstvo přistoupilo k úkolu po svém. Někteří si informace nastudovali a do mapy zakreslili jen několik základních bodů, jiní naopak využili možnosti potřebné poznatky zaznamenat do mapy a při prezentaci takto vytvořenou mapu patřičně využít. Našli se i tací, kteří se pokusili v krátkém čase a pomocí základních materiálů vytvořit mapu plastickou a některé prvky vymodelovat z papíru a do mapy je vlepit. Jak pracovali a s jakým výsledkem si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

Po prezentaci svých společně vytvořených map, již následovala první soutěž, v níž mohli žáci uplatnit právě získané informace. U aktivity byla zapotřebí spolupráce celého družstva, nejenom při rozhodování kolik bodů na otázku vsadit, ale hlavně při určování jaká je správná odpověď. Často se třeba stávalo, že bylo více názorů, a proto bylo důležité tyto názory posoudit a vybrat jeden, který přednesli jako svoji odpověď. A jak to tak bývá i v této soutěži se někdy družstvům dařilo více, někdy méně. Není však ještě konec roku a aktivity budou pokračovat, takže dosavadní vítězství či prohry ještě nic neznamenají.

A jak, že to pokračovalo? 

Od pondělí se jednotlivá družstva účastnila připravených aktivit.  Ze spíše vědomostních jmenujme například hru o korunu, ke které byl připraven herní plán a dvě hrací kostky.  Družstva se po hození první kostkou dozvěděla otázku.  Pokud žáci správně odpověděli, házeli druhou kostkou s pouze třemi čísly, aby určili, o kolik míst se posunou na herním plánu. Na cestě však kromě otázek na ně čekala i záludná políčka, kde si vylosovali, co dané znamená. Celá hra tak byla napínavá až do samotného konce. I když se družstvo dostalo těsně před cíl, ani tehdy nebylo rozhodnuto, že zvítězí. Nakonec se podařilo vyhrát týmu, u kterého se to až tak nepředpokládalo. Jako další stojí za zmínku hra železnice, kde na velké mapě České republiky s vyznačenými městy měla družstva za cíl spojit železnicí co nejvíce měst. Vzhledem k různým bonusovým kolům, byla bitva o stavbu železnic vedena do posledního okamžiku. Kromě těchto aktivit, musela družstva prokázat i zručnost například při házení kroužků na cíl nebo dopravování žetonů na konkrétní místo.

Na závěr každého bloku nesměly však chybět ani úkoly založené na štěstí, jako bylo třeba házení kostkami nebo losování dřevěných kostiček s čísly. I tyto oddychové aktivity byly družstvy velmi kladně přijímány a byl zde vidět soutěživý duch.

Ve čtvrtek na družstva čekaly poslední úkoly. Jejich prostřednictvím mohli žáci rozhodnout o konečném pořadí.  A protože se celá hra týkala České publiky, byly i tyto činnosti zaměřené na dané téma. Jedním z úkolů bylo poskládat puzzle. Zástupce z družstva vždy vylosoval jeden dílek a v časovém limitu jej umístil na mapu České republiky.

A jak to tedy vlastně všechno dopadlo?

Mezi ranními družstvy se na prvním místě umístil Liberecký kraj se 111 body, na druhém místě kraj Jihomoravský se 107 body, třetí místo potom obsadil kraj Vysočina s 94 body a na čtvrtém místě se 79 body kraj Ústecký. Z druhé skupiny družstev byl na prvním místě se 100 body kraj Liberecký těsně následovaný Ústeckým krajem a krajem Vysočina s 99 body, na čtvrtém místě skončil Jihomoravský kraj s 64 body. A protože se celé toto klání odehrávalo v Jihomoravském kraji, na vítězné družstvo čekal přívěšek ve tvaru kraje se zaznačeným krajským městem.