Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Logické a matematické hádanky

V závěru léčebného pobytu jsme s žáky, kteří měli zadané učivo z kmenové školy již probrané a procvičené, věnovali jednu hodinu matematiky logickým a matematickým hádankám. Hádanka byla přečtena, a kdo znal odpověď, přihlásil se. Pokud nikdo odpověď nevěděl, pokračovalo se další hádankou a na závěr jim byla prozrazena správná odpověď těch neuhodnutých. Někteří žáci tak získali více času si některé hádanky promyslet a odhalit správnou odpověď.