Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

INDIÁNSKÁ STEZKA

V pátek 10. 6. 2022 byl ve školce den ve znamení Indiánské stezky. Deštivé počasí ráno příliš nepřálo, ale děti se nenechaly zastrašit a tmavé mraky společnými silami rozehnaly rytmickou indiánskou říkankou. Akce tak mohla začít a uskutečnit se venku v parku.

Děti v průběhu cesty parkem zdolávaly různé překážky, se kterými se Indiáni v dřívějších dobách potýkali. Děti sbíraly šišky, stavěly terč a zkoušely se do něj trefit. Prolézaly stísněnými prostory, ohnivými kruhy a přeskakovaly různě vysoké překážky. Vyzkoušely si proběhnout pod lanem, které se točí. Poslouchaly zvuky přírody, házely kroužky na cíl.

Zbytek cesty si pak vyzkoušel každý sám. Na určené místo měly děti donést v krabičce veškeré přírodniny, které cestou potkaly.  A z těchto přírodnin pak s dopomocí rodičů vyráběly indiánský náhrdelník. Odměnou pak byl kouzelný ptáček, který dohlíží na to, aby jeho nositel dodržoval Indiánské sedmero. Atmosféra akce je zachycena na následujících fotkách.