Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

V pátek jsme si s dětmi a jejich rodiči připomněli jarní lidovou tradici – Otvírání studánek. V parku žádnou studánku nemáme, ale my se malinko přizpůsobili a vystačili si s potůčkem.

Naše akce začala malou procházkou parkem s několika úkoly. Děti prolézaly kruhy, lezly tunelem, přeskakovaly a podlézaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem a sbíraly přírodniny.

Poté jsme se přesunuli k potůčku, u kterého si děti s pomocí rodičů vyrobili lodičku z nasbíraných přírodnin. Pustili ji po proudu a přinesli tak vodě dary. Společně s vodní vílou odemkli vodu v potoce, pronesli říkadlo, aby voda byla stále čistá a chránila od bídy a nemocí. A na závěr na ně čekala malá odměna, ukrytá poblíž potoka. Na náladu a zážitky se můžete podívat na následujících fotografiích.