Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

ODEMYKANÍ JARA

V pátek 18. března 2022 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na první jarní procházku s úkoly, abychom našli klíč, který nám odemkne jaro.  Po dobu celé akce děti provázela jarní víla, která pro ně připravila pohybové, kreslící a tvořivé úkoly.

Na cestě parkem děti kreslily jaké jé počasí, jak vypadají stromy. Dále broučky, které jsme potkaly a co všechno slyšely. Aby se trochu zahřály, prolézaly obručemi, probíhaly slalom mezi stromy, přeskakovaly překážky, probíhaly pod točícím se lanem. Hlavičky potrápily hledáním přírodnin v parku v konkrétních barvách (červená, hnědá, žlutá a zelená). Na terase školky vyráběly veselé panáčky – Piliňáčky. Všechny dané úkoly děti hravě splnily. Z přírodnin nám vznikla veselá paleta barev, panáčci Piliňáčci zvesela vykoukli na svět.  A klíč, který nám odemkne jaro, jsme společnými silami objevili. Společně s ním i malý jarní dáreček. Jaro tak může v plné parádě přijít.  Na atmosféru celé akce se můžete podívat na fotografiích níže