Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Sněženka podsněžník

V posledních únorových dnech jsme si s žáky všímali, že se již v zahrádkách objevili první poslové jara. Ano, mluvím o sněženkách, které začaly zdobit naše záhony.

Sněženky jsme si prohlíželi na obrázcích, poznávali jsme jejich stavbu těla a k tomu jsme splnili pracovní list. Žáci se dozvěděli, že sněženky patří mezi ohrožené druhy, jsou zvláště chráněné. Nesmí se trhat, ničit, poškozovat, ani vykopávat a přemísťovat. Přesvědčili jsme se o účincích pokusu s inkoustem. Do vázičky se sněženkami jsme nalili inkoust a po nějakém čase se květy sněženek obarvily domodra. Vyzkoušeli jsme, jak květy přijímají vodu.

Někteří žáci hledali schované sněženky na pracovním listu, menší žáci skládali slovo sněženka z písmenek.    Poslední úkol se týkal životního cyklu sněženky od cibulky až po kvetoucí rostlinu. Jednotlivá stádia žáci řadili za sebou a potom nalepili.