Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

VARIACE NA TŘI KRÁLE (6. LEDNA)

Krátce po narození Ježíše přišli z Východu tři mudrci a přinesli mu dary zlato, myrhu a kadidlo. Tyto dary měly symbolický charakter: zlato je symbol bohatství, myrha léčitelství a kadidlo úcty.  Tato událost se stala námětem pro naše dílničky. Prvňáčci a druháčci si vyrobili prostorové loutky, žáci 3. až 5. ročníku vytvořili papírové loutky. Připomněli jsme si text tříkrálové koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“.

V tento den také začíná masopustní období.