Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Netradiční hodina matematiky

V rámci jedné hodiny matematiky jsme s žáky prvního stupně opustili běžné příklady z učebnic a pracovních sešitů a pustili se do řešení praktických úloh ze života a z pohádek. Vzhledem ke spojeným ročníkům byly příklady voleny s různou obtížností. Využity byly náměty a pracovní listy z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Každý z žáků si mohl vybrat úkoly podle svých schopností. A i když to nebylo bráno jako soutěž, snažili se všichni vyřešit co nejvíce úkolů. Celá hodina probíhala v klidné atmosféře a žáci se velmi aktivně zapojovali do připravených aktivit.