Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Voda na Zemi

Na poslední týden školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili ke zpestření výuky různé aktivity, které si kladly za cíl obohatit žáky o nové poznatky. Tentokrát padla volba na téma „Voda na Zemi“. Pod dobu 6 dnů se žáci dozvídali různé zajímavosti o vodě, a to jak formou kvízů, hádanek, přesmyček, tak i vlastní prací s encyklopediemi a vyhledáváním informací na internetu. Kromě již zmíněných kvízů žáky velice bavilo výtvarné zpracování vody. Pro tento účel byly vybrány čtyři oceány. Žáci pomocí suché techniky a koláže měli za úkol co nejlépe danou oblast vystihnout. Dále si také připravili prezentaci, kterou na konci každá skupina přednesla. Vzniklé mapy můžete vidět níže.

A aktivity dále pokračuji.