Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Polytechnická hodinka

Ke konci pobytu jsme pro žáky osmého a devátého ročníku připravili  hodinu, kdy si mohli vyzkoušet, něco manuálně vyrobit z balzy.

Zvolili jsme téma dopravní výchovy a vše co se k tomuto tématu váže.

Připravili jsme pro ně šablonky osob, dopravních prostředků a značek. Protože nám přálo počasí, mohli jsme k vyrábění využít venkovní prostory, kde jsme měli umístěné ponky pro vyřezávání a opracovávání balzy. Venku bylo možné i vyřezané výrobky barevně dokončit.

Každý si mohl vyzkoušet, jak se řeže lupínkovou pilkou a následně si vyřezaný výrobek začistit smirkovým papírem. Po vyřezání následovalo malování výrobku pomocí akrylátových barev.

Žáci se do vyrábění aktivně zapojili, po vyzkoušení řezání si každý zvolil, co mu nejvíce vyhovovalo. Někdo vyřezával, někdo vybarvoval, předkresloval, opracovával, apod.

Z reakcí bylo vidět, že si polytechnickou hodinku opravdu užili.