Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Včelky

V tomto období byl zařazen do výuky projekt „Včelky“. Jeho cílem bylo, aby žáci lépe poznali život včel, jejich prospěšnost pro člověka a život v úle.

Věnovali jsme se různým aktivitám. Zhlédli jsme videa o životě včel, vyrobili včelí úl, vystřihli a slepili včelky, přečetli a poslechli příběh „Malá včelí královna“, složili puzzle, malovali včelky, prolistovali encyklopedie….

Žáci se dozvěděli, že včelky jsou užitečný a pracovitý hmyz, žijí v úle, kde lze spatřit dělnice, trubce a včelí královnu. Rozlišovali jednotlivé části těla včely, dále vývojová stádia včely, produkty (med, propolis, mateří kašičku, vosk).

Projekt byl zakončen vytvořením nástěnky, která nám bude připomínat strávené chvíle ve škole s včelkami.