Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

DEN SLUNCE

Na začátku května (3. 5.) jsme si připomněli význam slunečního záření pro život na Zemi. Tématem jsme se zabývali celý měsíc. V hodinách českého jazyka vymysleli žáci 1. stupně hádanku na téma SLUNCE. Žáci 4. a 5. ročníku se pokusili o ilustraci. Prvňáčci vytvořili papírové loutky. Zajímavosti, které utkvěly dětem v paměti, jsme zaznamenali na výkres (v podobě SLUNCE).