Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Čarodějnice

Typickým českým zvykem je pálení čarodějnic v podvečer před začátkem května. V naší základní škole jsme na poslední dubnový den připravili pro žáky obou stupňů soutěže, které byly inspirovány čarodějnickými činnostmi. Nejdříve jsme vyzkoušeli paměť přítomných. Smyslem bylo poznat a zapamatovat si čtyři druhy bylin, z kterých čarodějnice připravuje lektvary. Potom sesbírat a složit recept na lektvar. Dále se řešily přesmyčky slov – začarovaná slova. Po přestávce jsme navázali cvikem hmatu. Vybrat pomocí hmatu a poznat předmět z čarodějnické chaloupky. Další úkoly se týkaly logiky, pozornosti na pracovních listech. Dle zájmu malých čarodějnic a čarodějů bylo nabídnuto i výtvarné a pracovní tvoření.