Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Den Země

Po příjezdu nových žáků jsme vyčlenili časový prostor na připomínku svátku Den Země.

Žáci zavzpomínali na předchozí roky a podělili se o své zážitky. Většina z nich zmínila, že se věnovali úklidu kolem školy, hřiště, u lesa atd.

Dnešní den jsme využili různé pracovní listy s ekologickými tématy. První byl věnován již správnému výběru zboží při nákupu. I zde máme možnost ovlivnit množství odpadu a jeho další využití. Např. žáci se rozhodovali, zda je výhodnější používat igelitovou či látkovou tašku, úspornou nebo klasickou žárovku, vejce v papírovém či plastovém obalu a další.

Poté si zahráli na projektanty, neboť měli dokreslit obrázek náměstí s budovami, osvětlením, parkovištěm. Doplnit vše, co by zpříjemnilo život ve městě a uvítali by změny maminky s malými dětmi i staří lidé.  Záměrem bylo, aby si žáci uvědomili, že bez stromů, květin a další zeleně je prostranství smutné a nehostinné. I když, jsme se danému tématu nemohli věnovat delší dobu, přesto si myslím, že alespoň něco se žáci dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně se budou k přírodě chovat ohleduplně.