Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA v hodinách čtení a literatury

V hodinách čtení a literatury se mohou žáci 1. i 2. stupně setkat s čtenářskými dílnami, jejichž cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Pro žáky jsou připravené pracovní listy, které jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely oblast jazykového vzdělávání a komunikace. Zajímavé úkoly podporují aktivní čtení. Na základě četby se žáci učí analyzovat výstavbu textu, vyhledávají v něm potřebné informace, definují vypravěče, postavy, klasifikují druhy a žánry atd. Po celý školní rok mohou žáci psát minirecenze, ve kterých hodnotí své oblíbené knihy („TOP KNIHA“)