Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

„My Tři králové jdeme k vám…“

Na začátku ledna (6. 1.) jsme si s žáky připomněli legendu, podle které tři mudrci (králové) putovali z východu, aby se poklonili právě narozenému králi. Před dvěma tisíci vyrazili na cestu BALTAZAR, MELICHAR a KAŠPAR a s sebou vezli drahocenné věci: zlato, kadidlo a myrhu. Karavana putovala v noci a řídila se hvězdami. Zvláště jedna hvězda zářila neobyčejně jasně…a dovedla je k cíli. Žáci poté zpracovali téma různými technikami (koláž, omalovánky…).