Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mikulášská soutěž o nejhezčího čerta

Začátkem prosince proběhla výtvarná soutěž mezi jednotlivými žáky, která byla tematicky zaměřená na motiv zobrazení čertů. Cílem bylo vytvořit obrázek čerta dle vlastní představy s využitím kresebných výtvarných prostředků linie, tvar a kolorovaná kresba. Děti individuálně zachytily různý charakter čertů, téma je zaujalo, pracovaly individuálně se zájmem. Do práce zapojily fantazii a kreativitu. Jednotlivé kresby byly na konci soutěže vystaveny a kolektivně ohodnoceny. Každé z dětí představilo svoji kresbu a současně vyjádřilo názor na práce ostatních. Každé z dětí vytvořilo originální kresbu, proto vítězi soutěže byli všichni zúčastnění.