Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Svátek Barborek

V den, kdy slaví svátek všechny Barbory, byla připomenuta již pro mnoho lidí zapomenutá tradice, a to trhání větviček z třešně či višně. Podle zvyku se právě 4. prosince má ze stromu uříznout třešňová větvička, která je nejen vhodnou dekorací, ale má i symbolický význam. Barborky lidé trhali už za pohanských dob a hádali podle nich, co se stane další rok. Do vázy si dávala větvičky svobodná děvčata. Když jim větvička do Vánoc rozkvetla, tak se v příštím roce měla vdát.

Není náhodou, že se větvička trhala tak, aby rozkvétala kolem období zimního slunovratu – 21. prosince. Květy připomínaly, že po zimě zase přijde jaro. Od dnešního dne zdobí větvička ve váze okno i v naší třídě. Budeme s žáky pozorovat změny na větvičce a netrpělivě čekat, zda pupeny rozkvetou.

Žáci byli seznámeni s tím, že tento zvyk doprovází i legenda o svaté Barboře, kterou její otec nechal věznit a poté také popravit, protože se nezřekla křesťanské víry. Cestou na popravu utrhla větvičku, která rozkvetla uprostřed zimy.

Barbora byla po smrti prohlášená za svatou a stala se patronkou horníků a řemeslníků.

Snad si tento zvyk žáci zapamatují, oblíbí a příští rok si jej zopakují. Máme co sledovat a zkrátit si tak čas čekání na Vánoce.