Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Prevence návykových látek

Projekt prevence proti návykovým látkám proběhl v měsíci listopadu a byl zaměřen na tématiku zakázaných látek. Projektu se v rámci výtvarné výchovy zúčastnily děti ze starších ročníků. Svoje názory a postoje vyjadřovali formou kresby komiksu, plakátu nebo ve formě psaného textu. Děti pracovaly se zaujetím vzhledem k tomu, že se jich tato tématika bezprostředně dotýká, což vyšlo najevo při předchozí diskuzi během seznámení s tématem. Některé z dětí mají zkušenost z blízkého okolí prostřednictvím spolužáků, kteří inklinují ke konzumaci návykových látek, nebo pozorováním okolního světa. Všichni zúčastnění zaujali k tomuto negativní postoj, který se snažili sdělit výtvarnou formou.