Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Pro žáky je připraven celoroční projekt PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM.

Měsíc září – říjen: POUŤ ŽIVOTEM

Měsíc listopad – prosinec: DÍLO

Měsíc leden – únor: CELOŽIVOTNÍ SEN – NÁPRAVA LIDSTVA

Měsíc březen – duben: LABYRINT

Měsíc květen – červen: JAN AMOS KOMENSKÝ V 21.STOLETÍ

V měsíci září a říjnu se žáci seznámili s životními osudy Komenského. Starší žáci vyplnili úkoly v pracovním listu a vyzkoušeli si, jak se píše husím brkem. Mladší žáci se seznámili s různými portréty Jana Amose Komenského. (Poté si vybarvili omalovánky s portrétem J.A.Komenského)