Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Výtvarný projekt „živly“

Dne 24. 6. 2020 byl realizován výtvarný projekt na téma živly. Žáci byli rozděleni do skupin, kde týmově zpracovávali dané téma. Každá skupina měla vyčleněné zadání jednoho z živlů – oheň, voda, vzduch, země.

Žáci se výtvarně projevovali na velký formát, jako výtvarný prostředek byla použita temperová barva. Při práci byl kladen důraz na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Při realizaci pracovali žáci se zaujetím, formou diskuse řešili individuální názory tak, aby dosáhli společného cíle. Při tvůrčí krizi byla poskytnuta podpora. Všech vzniklá díla lze považovat za zdařilou formu výtvarného projevu a osobitého sdělení autorů. Žáci se vyjadřovali symboly, gestickým projevem, expresivním způsobem, snaha o popisný projev se smyslem pro detail. Barvy a jejich používání představovaly jednotlivé živly. Na závěr realizace byla jednotlivá díla prezentována jejich autory.