Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Indiánská stezka

Indiánská stezka

V pátek 5. 6. 2020 jsme se společně s dětmi a jejich rodiči vydali na indiánskou stezku. Počasí k nám ale nebylo příznivě nakloněno, a tak jsme se před deštěm ukryli ve spodní části naší MŠ a na terase.

Hlavním cílem stezky bylo získat text indiánské písně a zazpívat ji u ohně. Děti si vyzkoušely pokus se studenou a teplou vodou, přebrodění řeky v klidném tempu a v případě nebezpečí, pozorovaly brouky i květiny. Vyzkoušely si, jak bystrou mají mysl a jak rychlý je jejich postřeh. Trénovaly jízdu na koni a pletly pavučinu přátelství.

Indiánská píseň v závěru akce u ohně několikrát zazněla a děti dostaly indiánský poklad.