Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Mezinárodní den mateřského jazyka

Před blížícím se odjezdovým dnem žáků jsme stačili společně oslavit Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento významný den připadá na 21. února. Na dopoledne jsme měli pro žáky připravené zábavné hrátky s českým jazykem, jako např. přesmyčky, skládání rozstříhaného textu, podle otázek uhodnout co se skrývá na obrázku, skládání slov, doplňování přísloví atd. Některé úkoly byly spojené s pohybem. Žáci nejdříve potřebné kartičky s informacemi hledali, a teprve potom úkol mohli řešit. Zapojovali své smysly (zrak, sluch, hmat), fantazii, představivost, logické úvahy apod.

Jednotlivé úkoly se žáci snažili vyřešit co nejlépe a v co nejkratším čase. I přes velké odhodlání všech, konečný výsledek byl téměř nerozhodný. Lišil se pouze jedním bodem.

Tento den jsme si všichni příjemně užili.