Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Valentýn (14.únor)

Dne 14. února si připomínáme úmrtí biskupa Valentýna, který byl svatořečen zřejmě v raném středověku. Mezi jeho atributy například patří: ptáci, růže, meč atd. S žáky jsme si pověděli, že dodnes není jasné, který mučedník je pravý Valentýn. Dále se dozvěděli o skutcích, které vykonal (vyléčil slepou dívku, tajně oddával).

Protože symbolem sv. Valentýna je srdce, žáci si vyrobili právě tento typický symbol.