Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Ochutnávka s Bovýsem

V prvním únorovém týdnu jsme obdrželi od firmy BOVYS, která nás po celý školní rok zásobuje ovocem a zeleninou, ochutnávku exotického ovoce.

Žáci tak měli možnost se seznámit s různými druhy méně obvyklého ovoce, jako je např. nashi, pitahaya, mango, granátové jablko, mochyně a další.

K bližšímu poznávání ovoce sloužila Bovýskova mapa, kde bylo pěkně a přehledně vidět z jakých koutů světa dané plody pochází. Další informace mohli žáci načerpat z jednotlivých letáčků s informacemi o každém druhu ovoce.

Nejvíce se žáci těšili na ochutnávku a v krátké době byly připravené kousky ovoce pryč. Podle reakcí a komentářů žáků bylo patrné, že některé druhy ovoce znají, naopak jiné ochutnali poprvé.

Děkujeme firmě BOVYS za zajištění ochutnávky a zaslané materiály, které seznamování ještě podpořily.