Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Projekt „Léčba četbou“

Celoroční projekt „Léčba četbou“ pokračuje již pátým měsícem. Formou krátké recenze žáci hodnotí svoje oblíbené knihy. Hodnocení slouží jako doporučení pro ostatní žáky. Celý projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.