Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Svatý Martin

V pátek 8. 11. 2019 jsme věnovali vyučovací hodinu svatému Martinovi. Na začátku jsme si řekli:

  • kdo byl Martin
  • zda to byla skutečná postava
  • pranostiky, které se váží k 11. listopadu
  • typické pokrmy na tento svátek (rohlíčky, husa, víno)
  • naučili jsme se básničku o svatém Martinovi
  • rozstříhanou báseň jsme skládali po slokách
  • zazněla legenda o plášti doplněná obrázky
  • podána informace, že Martin je patronem hus

Na povídání jsme navázali pracovními činnostmi. Žáci si mohli vyrobit husu ze lžičky. Po vysvětlení postupu jsme se pustili do práce. Přes mírné obtíže se všem žákům výrobek vydařil. Tradice k svatému Martinovi nám připomíná nástěnka na chodbě.