Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Skřítkovská výprava

Skřítkovská výprava

V pátek 18. 10. 2019 byl den ve znamení Skřítkovské výpravy. Na akci byli pozváni rodiče dětí a také jejich mladší sourozenci. Všichni jsme se sešli chvíli před 10. hodinou na terase naší školičky, kde jsme se společně pozdravili a uvítali. Naše náročná výprava tak mohla začít.

Prvním úkolem bylo pomoci pavoučkům uklidit jejich pavučinky od prachu. Prolézání připravených pavučin dalo některým dětem zabrat, ale všechny se s tím bravurně popraly. Dále jsme pokračovali procházkou ke staré vysoké borovici, kde si děti vyzkoušely jaké to je sbírat jehličím zapadané šišky. Následně zkoušely hod šiškou na cíl. Chvíli trvalo, než se dětem podařilo seřadit se a zorganizovat. Za malou chvíli svištělo vzduchem několik šišek. Velká většina z nich zasáhla cíl – jeden z kruhů.

Protože podzim patří mezi chladnější období, zahřáli jsme se malým proběhnutím k dalším úkolům. U hřiště děti stavěly pro malé skřítky domečky z kamínků, také si zkusily chytit broučka – namotat korálky na tyčku. Poté sbíraly společně zajímavě zbarvené listy, z nichž potom sestavovaly různé obrazce i obrázky.

Hlavním a zároveň nejvíce náročným úkolem bylo připravit pro ptáčky, kteří neodletěli do teplých krajin, budky. Protože úkol byl náročný především na bezpečnost, aktivní byli více rodiče dětí. Společnými silami po usilovném zatloukání hřebíků se dané budky podařilo sestavit.

Na celkovou atmosféru akce, a také na to, jak se dětem dařilo a jak je dané činnosti bavily, se můžete podívat na následujících fotografiích.